Storgatan förbättras

Nu påbörjas arbetet med att bygga om en del av Storgatan med hjälp av entreprenören Fasab Mark AB. Den del av Storgatan som berörs av arbetet är den södra delen, mellan Parkgatan och Gamla Torg.

Målet med ombyggnationen är att gatan ska bli mer stadsmässig med plattbelagda gångytor, planteringsytor, bättre parkeringsmöjligheter, mer trafiksäkra korsningspunkter och förbättrad belysning. Den norra delen, mellan Parkgatan och Nya Torg, byggdes om på liknande sätt år 2011.

Läs mer om vad som händer på Storgatan

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.