Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 11 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Du får grilla med grillkol, grillbriketter, på gasolgrill och i spritkök.

Bevattningsförbud

MittSkåne Vatten har fattat ett beslut om bevattningsförbud i Höör och Hörby. Bevattningsförbudet gäller från och med den 21 juni och tills MittSkåne Vatten upphäver den. Förbudet innebär att det kommunala dricksvattnet inte får användas till, till exempel, bevattning med vattenslang eller vattenspridare, att fylla pool eller uppblåsbar bassäng, badtunnor eller spa-bad, att tvätta med vattenslang eller högtryckstvätt. Här kan du läsa om förbudet

Tack för hjälpen med bostadsanalysen!

Stort tack till alla hyresvärdar, fastighetsmäklare och boende i Höörs kommun som låtit oss ställa frågor om bostadsmarknaden i Höör!

Tack vare er har vi en bättre bild av kommunens styrkor som boendekommun men också vad som kan bli bättre. Nu finns en färdig analysrapport och ett förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning med det övergripande målet god livsmiljö och bra boende för alla. Vi inväntar just nu synpunkter från grannkommuner, länsstyren och Region Skåne innan riktlinjerna i nästa steg kan antas av kommunfullmäktige. Förslaget består av analys och riktlinjer och finns att läsa här på hemsidan.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.