Tack för hjälpen med bostadsanalysen!

Stort tack till alla hyresvärdar, fastighetsmäklare och boende i Höörs kommun som låtit oss ställa frågor om bostadsmarknaden i Höör!

Tack vare er har vi en bättre bild av kommunens styrkor som boendekommun men också vad som kan bli bättre. Nu finns en färdig analysrapport och ett förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning med det övergripande målet god livsmiljö och bra boende för alla. Vi inväntar just nu synpunkter från grannkommuner, länsstyren och Region Skåne innan riktlinjerna i nästa steg kan antas av kommunfullmäktige. Förslaget består av analys och riktlinjer och finns att läsa här på hemsidan.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.