Legionellabakterier i bubbelpoolen i simhallen

Fredagen 12 april: Under ett rutinprov av vattnet i Höörs Bad och Sportcentrum påträffades legionellabakterier i bubbelpoolen. Du som nyligen har badat i bubbelpoolen och därefter blivit sjuk behöver vara uppmärksam på dina symptom och kontakta sjukvården. Läs mer här.

Beslut fattat: Tillfällig distansundervisning på högstadieskolorna under perioden 11 till 24 januari

Barn- och utbildningsnämnden i Höörs kommun har nu fattat beslut om att införa tillfällig distansundervisning för elever i årskurs 7 till 9 på de kommunala högstadierna under perioden 11 till 24 januari 2021.

Beslutet är en åtgärd för att förhindra smittspridning av covid-19 och berör cirka 500 elever i årskurs 7 till 9 och cirka 70 personal i Höörs kommunala skolor.

Liksom i resten av Skåne har smittspridningen i Höör konstaterats öka kraftigt. Antalet nya fall i Höör har ökat med 92 mellan vecka 52 och 53 och omfattar nu totalt 467 fall, enligt Region Skånes kommunrapport 2021-01-07.

Länsstyrelsen och Smittskydd Skåne rekommenderar distansundervisning

Skolorna är en stor arbetsplats för såväl personal som elever. Länsstyrelsen och Smittskydd Skåne befarar en ytterligare smittspridning när många nu återvänder till sina arbetsplatser och då skolorna öppnar på nytt efter jullovet.

Deras rekommendationer är därför, liksom tidigare, att alla som kan arbetar hemifrån gör detta. De förordar även en övergång till distansundervisning till och med den 24 januari som en viktig åtgärd för att minska resandet och kontakter och därmed smittspridningstrycket i samhället.

Barn- och utbildningssektorn rekommenderar distansundervisning

Efter torsdagens presskonferenser från regeringen, Folkhälsomyndigheten samt rekommendationer från Smittskydd Skåne hade ledningen för Barn- och utbildningssektorn överläggningar tillsammans med rektorer för årskurs 7 till 9. Ordförande för Barn- och utbildningsnämnden tog del av diskussionen och analysen kring läget och möjliga åtgärder inför terminsstarten.

Utifrån redan vidtagna åtgärder, erfarenheter och de möjligheter som nya förordningar ger, föreslog Barn- och utbildningssektorn huvudmannen, i form av Barn- och utbildningsnämnden, att fatta beslut om en övergång till tillfällig distansundervisning för elever i årskurs 7 till 9 på de kommunala högstadierna under perioden 11 till 24 januari 2021. Detta förutsatt att regeringen fattade beslut om en förordningsändring enligt förslag.

Beslut nu fattat om att införa tillfällig distansundervisning

Regeringen har nu under fredagen beslutat om en förordningsändring som gör det möjligt för grundskolor att använda fjärr- eller distansundervisning i högstadiet för att undvika trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att följa Barn- och utbildningssektorns rekommendation om distansundervisning.

Höörs kommun inför därmed nu tillfällig distansundervisning för elever i årskurs 7 till 9 på de kommunala högstadierna under perioden 11 till 24 januari 2021.

Information till alla berörda i Infomentor

Detaljerad information om planeringen för undervisningen kommer att gå ut till berörda elever och vårdnadshavare på Ringsjöskolan samt Sätoftaskolans årskurs 7 till 9 via e-tjänsten Infomentor.

Matlådor till högstadieelever som studerar på distans

Matsalen är öppen för de elever som har undervisning förlagd på skolan. Distanselever i årskurs 7 till 9 på Sätofta- och Ringsjöskolan erbjuds att hämta matlådor i kök på utvalda skolor i Höörs kommun. Utlämningsställen som kan erbjuda matlådor till dessa elever är Ringsjöskolan, Sätoftaskolan, Gudmuntorps skola, Tjörnarps skola och Norra Rörums förskola.

Matlådan beställs senast klockan 08:00 samma dag. Passa på att beställa avhämtning för flera tillfällen i samma beställning så behövs inte en ny beställning varje dag. Matlådan måste dock hämtas varje dag. Avhämtning sker i varumottagningen i valt kök mellan klockan 11:00-13:00.
Beställ matlådor

Kontakta måltidschef Alexander Nyhrup via e-post alexander.nyhrup@hoor.se vid eventuella frågor.

Elever med behov av undervisning på plats i skolan

De elever i årskurs 7 till 9 som av individuella skäl har behov av att få undervisning på plats i skolan kommer att få det.

Elever i grundsärskolan

Elever i grundsärskolan ska komma till skolan som vanligt och omfattas inte av beslutet om distansundervisning.

Artikeln uppdaterades 2021-01-11 klockan 10:30. 

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.