Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Undersökning till dig på äldreboende eller med hemtjänst

Under mars månad kommer du som bor på äldreboende eller har hemtjänst att få en enkät där du kan svara på frågor om ditt äldreboende eller din hemtjänst.

Undersökningen kommer från Socialstyrelsen och genom att besvara frågorna har du en möjlighet att påverka den hjälp du får. Om du inte själv kan svara på frågorna så ta gärna hjälp av någon anhörig.

Tack för att du deltar och på så sätt hjälper oss att bli bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.