Undersökning till dig på äldreboende eller med hemtjänst

Under mars månad kommer du som bor på äldreboende eller har hemtjänst att få en enkät där du kan svara på frågor om ditt äldreboende eller din hemtjänst.

Undersökningen kommer från Socialstyrelsen och genom att besvara frågorna har du en möjlighet att påverka den hjälp du får. Om du inte själv kan svara på frågorna så ta gärna hjälp av någon anhörig.

Tack för att du deltar och på så sätt hjälper oss att bli bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.