Uppstoppade djur doneras till Lunds universitets samlingar

Ett 30-tal uppstoppade djur, som använts i skolundervisningen i många år i Höörs kommun, får nu ett nytt hem på Lunds universitet.

Maria Mostadius, museiintendent i zoologi och konservator på Biologiska institutionen vid Lunds universitet, hämtade ett 30-tal uppstoppade djur som kommer att ingå i institutionens samlingar.

Maria Mostadius håller upp en uppstoppad ormvråk.

Djuren har använts i skolundervisningen i många år i Höörs kommun. Framförallt under biologilektionerna för att eleverna skulle lära sig om djurs utveckling och att känna igen olika vanliga arter i naturen. Den senaste tiden har djuren har haft sin hemvist i skolornas förråd samt på kommunhuset.

– Det är lite svårt att bedöma åldern på dem. Förmodligen är många från 60-talet, men några exemplar är troligtvis äldre, säger Maria Mostadius.

En uppstoppad fälthare.

Djuren används inte längre i skolan eftersom de kan vara hälsovådliga om de hanteras på fel sett, då de innehåller kemikalier.

– Förr använde man bland annat arsenik för att bevara djuren, säger Maria Mostadius.

En uppstoppad utter

En utter som packats ner för avresa mot Lund

Vad händer med djuren?

Djuren kommer att ställas ut på institutionen, användas i forskning och i utbildningar vid biologiska institutionen. Djuren som var i för dåligt skick och därför inte fick åka med till Lund, kommer att tas omhand och destrueras.

– Förr fanns det uppstoppade djur i nästan alla skolor, det gör det inte idag. Eleverna ser dem istället på bild. När eleverna på universitet eller gymnasiet får se djuren i våra samlingar blir det inte sällan lite av en aha-upplevelse, då man får en djupare förståelse för hur djuren verkligen ser ut, säger Maria Mostadius.

Bild på del av samlingen, bland annat en ormvråk, häger, mullvadar och sköldpadda syns på bilden

Bild på del av samlingen, bland annat en pärlhöna, tornfalk, mullvad och sköldpadda syns på bilden
I samlingen fanns ett hundratal exemplar.

Fler vill donera till museer

Maria berättar att förfrågningarna om att lämna in föremål har ökat efter pandemin. Skolor i olika delar av landet har donerat djur till deras samlingar sedan tidigare och fler vill donera. Även till Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, Uppsala universitet och Naturhistoriska museet i Göteborg kommer det förfrågningar.

– Det är jättebra att man även här tänker cirkulärt, säger Maria Mostadius.

En uppstoppad bälta.
Bältan dyker inte upp så ofta i skolsamlingar och Maria misstänker att den kan vara ett av de äldre exemplaren.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.