Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Upptagningsområden för skolskjutsar ändras

Inför läsåret 2021/22 kommer några upptagningsområden för skolskjutsar i kommunen att ändras. Förändringen gäller för elever som börjar förskoleklass eller årskurs 7 samt för de elever som byter skola.

Elever med rätt till skolskjuts får en reserverad skolenhet. Justeringen av upptagningsområdena minimerar behovet av tillfälliga moduler för undervisning vid de skolor som idag tar emot fler barn än vad som ryms i ordinarie lokaler. Likvärdigheten för medborgare stärks och skolskjutsarna kan användas mer ekonomiskt.

Barn- och ungdomsnämnden har fattat beslut om att justera upptagningsområdena för skolskjuts i Höörs kommun.

Förändring av upptagningsområden för skolskjuts

Dessa upptagningsområden kommer att förändras:

  • Munkarp och Hänninge får ändrad anvisad skola till Sätoftaskolan.
  • Bokeslund och Bokeshall får ändrad anvisad skola till Sätoftaskolan.
  • Gränsen mellan upptagningsområdena B och C i Norra Rörum flyttas. Elever i förskoleklass samt årskurs 1-3 i område B kommer i fortsättningen inte att kunna välja mellan flera skolor utan har Tjörnarp som reserverad skolenhet.

Vem har rätt till skolskjuts?

Höörs kommun har en skyldighet att ge skolpliktiga barn en skolplats. Varje upptagningsområde för skolskjutsen har en reserverad skolenhet för eleverna. Det som avgör om en elev har rätt till skolskjuts är avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och skolan, elevens ålder och eventuella särskilda skäl. Elevens rätt till skolskjuts upphör att gälla när vårdnadshavare väljer en annan skola än den som kommunen har anvisat som reserverad skolenhet.

Likvärdigheten för medborgare stärks

Medborgare har rätt till likabehandling enligt kommunallagen. Idag har de medborgare i kommunen som bor inom vissa upptagningsområden möjlighet att välja mellan flera olika skolor med rätt till skolskjuts. Det nya beslutet innebär att elever med rätt till skolskjuts har en reserverad skolenhet.

Om vårdnadshavare önskar att eleven ska gå på en annan skola, kommer det att beviljas om den skolan har en ledig plats för eleven – det fria skolvalet ligger fast. Men vid val av annan skola än den reserverade skolenheten har eleven inte längre rätt till skolskjuts.

Det nya beslutet gäller inför läsåret 2021/22 för elever som börjar förskoleklass eller årskurs 7 samt vid skolbyten.

Varför fattas det här beslutet?

De centralt belägna skolorna i Höörs kommun har begränsade lokaler och kan därför inte ta emot hur många elever som helst. Idag börjar en del skolor att bli fulla. Enebackeskolan och Ringsjöskolan har behövt öka sina undervisningslokaler, vilket lösts med etablering av tillfälliga moduler. Det är dock ingen långsiktig lösning.

Befolkningsprognoser pekar mot att antalet elever kommer att öka ännu mer i centrala delarna av Höör. Majoriteten av skolorna i Höörs kommun har å andra sidan utrymme och möjlighet att ta emot fler elever. Därför behöver antalet elever fördelas om.

Så planeras skolskjutsens rutt

Under läsåret kommer många önskemål in om skolskjuts till och från skolor som inte ingår i upptagningsområdena. Skolskjutsrutterna är upplagda och anpassade till respektive skolas start och sluttid. Flest elever åker skolbuss till skolan på morgonen vilket gör att det är mest resurskrävande mellan klockan 7.00 till 8.30.

Beroende på vilket stadium eleven går i varierar längden på skoldagen. Det gör att skolskjutsarna behöver avgå två eller tre gånger varje eftermiddag vid varje skolenhet. Turerna planeras och läggs upp så att restiden för eleverna blir så kort som möjligt.

Det är därför förknippat med ekonomiska effekter att erbjuda många alternativ till skolskjuts.

Nya upptagningsområden för förskoleklass till årskurs 9

Inför läsåret 2021/22 kommer några upptagningsområden för skolskjutsarna i kommunen att förändras. Förändringen gäller för elever som börjar förskoleklass eller årskurs 7 samt för de elever som byter skola.

Karta över nya upptagningsområden höstterminen 2021 (pdf)
Nya upptagningsområden höstterminen 2021 –  förklaring till karta (pdf)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.