Utbyggnad av kommunalt vatten i Jularp och Sjunnerup

Fastigheter i Jularp och Sjunnerup ansluts till det kommunala vatten- och spillvattensystemet. Detta görs för att skapa hållbara lösningar för rent vatten och fungerande avlopp för de boende i området.

Kommunen är enligt lag skyldig att bygga ut vatten och avlopp till områden där det finns en risk att för att hälsan eller miljön påverkas negativt.

Länsstyrelsen har tidigare undersökt vilka områden i Höörs kommun som är i behov av kommunalt vatten och avlopp. Enligt den undersökningen är Jularp och Sjunnerup områden med markegenskaper som skapar en hög risk att spillvattnet förorenar dricksvattentäkterna. Länsstyrelsen bedömde därför att alla fastigheter i området skulle anslutas till det kommunala vatten- och spillvattennätet.

150 fastigheter ansluts

Mot den bakgrunden beslutade kommunfullmäktige i Höörs kommun 2021 att kommunalt vatten- och spillvatten ska byggas ut till Jularp och Sjunnerup för att se till att det finns hållbara lösningar för rent vatten och en fungerande spillvattenhantering för alla.

När utbyggnaden är färdig kommer ungefär 150 fastigheter att ha anslutning till kommunalt vatten och spillvatten.
– Utbyggnaden av det kommunala vatten- och spillvattennätet går hand i hand med kommunens vision om att vara platsen för en hållbar utveckling. En plats där kommun och medborgare samverkar och tar gemensamt ansvar för klimat och miljö, säger Maria Jonstrup, VA-chef på Mittskåne Vatten.

Anslutningen påbörjas under 2024

Utbyggnaden kommer att ske i etapper. I den första etappen är vatten- och spillvattenledningarna färdigbyggda sedan tidigare, där kommer anslutningarna att påbörjas tidigast i maj nästa år. Parallellt inleds arbetet med resterande etapper. Hela utbyggnaden beräknas vara klar om cirka 2 år.

Tryggad tillgång till vatten

I och med anslutningen kommer tillgången till vatten och kvaliteten på vattnet att vara tryggad för framtiden.
– Att ersätta enskilda avlopp med kommunala anslutningar bidrar till att skydda både hälsa och miljö. De boende får samtidigt en enklare avloppshantering och en säkrare tillgång till en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning.

Mer information hittar du på Mittskåne Vattens webbplats.

Vid frågor kontakta Mittskåne Vattens kundservice: 0413-286 00.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.