Utvecklingsplanen för Tjörnarp – granskning

Nu finns ett omarbetat granskningsförslag av utvecklingsplanen för Tjörnarp tillgängligt. Under granskningen finns återigen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Granskningen pågår fram till den 19 juni 2022. 

Utvecklingsplan för Tjörnarp innehåller bland annat nya utbyggnadsområden för cirka 150 bostäder fördelade på 9 områden samt utveckling av stråk för rekreation, aktivitetsplatser, grönområden och badplats.

Ändringar efter samrådet

Efter samrådet som pågick från den 31 januari till 13 mars 2022 har kommunen gjort ändringar och justeringar i förslaget utifrån de synpunkter som har kommit in. Vissa av ändringarna har inneburit att områden i markanvändningskartan har tillkommit eller tagits bort medan andra är av mer redaktionell karaktär. I samrådsredogörelsen redovisas alla inkomna yttranden tillsammans med kommunens bedömning i frågan och kommentarer om hur planförslaget har påverkats av synpunkten.

Granskning av planförslaget

Granskningen av planförslaget är ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget. Planförslaget finns tillgängligt på kommunens hemsida via en digital kartberättelse. Du kan också läsa förslaget utskrivet i kommunhusets medborgarcenter och på Höörs bibliotek.

Du kan lämna dina synpunkter på förslaget skriftligt senast den 19 juni 2022 till kommun@hoor.se eller Höörs kommun, Kommunstyrelsen, Box 53, 243 21 Höör. Märk ditt yttrande med diarienummer KSF 2012/142.

Har du frågor om processen eller tidplanen?

Välkommen att kontakta samhällsplanerare Anton Klacka.
Mejl: anton.klacka@hoor.se 
Telefon: 0413–28213

Du kan läsa mer om utvecklingsplanen för Tjörnarp på vår hemsida.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.