Vi söker en VD

Vi söker nu en operativ VD för båda de nybildade dotterbolagen - lokalbolaget Höörs Fastighets Lokal AB (HFL AB) och för det allmännyttiga bolaget Höörs Fastighets Bostads AB (HFB AB). Vi letar efter en samarbetsinriktad, serviceinriktad och driven VD som framförallt stimuleras av att arbeta nära kommunala verksamheter med den komplexitet det innebär.

Uppdraget som VD

Det övergripande uppdraget som VD blir att leda och utveckla dotterbolagen tillsammans med VD:n för Höörs Kommunhus AB och medarbetare inom bolagen och kommunen. Som VD behöver du ha god förståelse för det kommunala bolagets sammanhang och ägarförhållande, och med handlingskraft bidra till ett gott och utvecklande samarbete med kommunala företrädare.

Som VD blir din uppgift att skapa en ännu effektivare organisation och effektivare arbetssätt inom dotterbolagen, aktivt bidra till en starkare ”vi anda” inom koncernen och arbeta för att dotterbolagen har ett starkt varumärke och hög attraktionskraft som arbetsgivare.

Höörs kommun bildade 2009 Höörs Fastighets AB för att i bolagsform äga, utveckla och förvalta fastigheter inom Höörs kommun. Bolaget omsatte 2022 156 mkr. 2022 fattade Kommunfullmäktige i Höör beslut om fissionering av bolaget samt om bildande av koncern med moderbolaget Höörs Kommunhus AB som sammanhållande organ över Höörs Fastighets Lokal AB samt Höörs Fastighets Bostads AB.

Sök jobbet som VD

Kontakt

Har du frågor om tjänsten så går det bra att höra av sig till oss.

Camilla Lindhe
Kommundirektör, VD Höörs kommunhus
0701490938
camilla.lindhe@hoor.se

Sabina Lofthagen Norbjer

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.