Inköp och upphandling

Kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet leds och samordnas av en inköpscentral.

Inköpscentralen är gemensam för Höörs kommun, Östra Göinge kommun, Osby kommun, Hörby kommun, Bromölla kommun samt deras bolag.

Pågående upphandlingar

Här hittar du alla pågående upphandlingar i Höörs kommun.

Upphandlingar som inköpscentralen genomför annonseras här

Upphandlingar som Lunds kommuns upphandlingsenhet genomför annonseras här

Gällande avtal

Kommunen är bunden av en mängd avtal kring allt från pussel och kritor till vägskyltar och asfalteringsarbeten. Alla gällande avtal finns i avtalskataloger, där du kan söka efter dem.

Avtalsförteckning över de avtal inköpscentralen upphandlat

Avtalsförteckning över de avtal Lunds kommun upphandlat

Fritt val – Servicetjänster inom hemtjänsten

I hemtjänsten tillämpar Höörs kommun så kallat Fritt val, vilket innebär att privata utförare av servicetjänster, via kommunen, kan utföra tjänster åt medborgare som har hemtjänst. Ansökan om att bli utförare av servicetjänster kan göras löpande. Läs mer på sidan om Konkurrensutsatt verksamhet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.