Kommunen nås inte på telefon måndag eftermiddag

Du kan inte nå kommunen på telefon från måndag den 6 april klockan 14.30 fram till tisdag morgon den 7 april på grund av en akut teknisk åtgärd. Det kan även förekomma ett visst uppstartsproblem av telefonin tisdag morgon.

Vårt huvudnummer, 0413-280 00, påverkas och kan inte ta emot samtal. Det går heller inte att ringa 0413-28xxx-nummer till någon av kommunens medarbetare. Om ditt ärende inte kan vänta, kan du skicka e-post till kommun@hoor.se.

Landsbygdsutveckling – Leader

Leader är en metod för landsbygdsutveckling inom EU. Genom Leader är det möjligt att söka stöd till olika utvecklingsprojekt. Stort fokus ligger på samverkan.

I Skåne finns sju Leaderområden. Höörs kommun tillhör Leader-området MittSkåne Utveckling. För att kunna beviljas stöd måste din idé passa in i den lokala utvecklingsstrategin för MittSkåne Utveckling.  Varje område har en egen strategi med utgångspunkt i de lokala behoven och kunskaperna.

Visionen är att MittSkåne år 2020 ska vara Skånes mest upplevelserika natur- och matland. Kontaktuppgifter och mer information finns på Leader MittSkånes hemsida.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.