Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 11 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Du får grilla med grillkol, grillbriketter, på gasolgrill och i spritkök.

Landsbygdsutveckling – Leader

Leader är en metod för landsbygdsutveckling inom EU. Genom Leader är det möjligt att söka stöd till olika utvecklingsprojekt. Stort fokus ligger på samverkan.

I Skåne finns sju Leaderområden. Höörs kommun tillhör Leader-området MittSkåne Utveckling. För att kunna beviljas stöd måste din idé passa in i den lokala utvecklingsstrategin för MittSkåne Utveckling.  Varje område har en egen strategi med utgångspunkt i de lokala behoven och kunskaperna.

Visionen är att MittSkåne år 2020 ska vara Skånes mest upplevelserika natur- och matland. Kontaktuppgifter och mer information finns på Leader MittSkånes hemsida.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.