Beslut om ny riskklassningsmodell

Livsmedelsverket har beslutat om en ny riskklassningsmodell för livsmedelsföretag. Den nya modellen kommer att ersätta dagens riskklassningsmodell från och med den 1 januari 2024.

Syftet med den nya modellen för fastställande av kontrollfrekvenser är att skapa en mer enhetlig riskklassning av livsmedelsföretag.

Kommunen har fått i uppdrag att under år 2023 påbörja omklassningen av livsmedelsföretagen i Höörs kommun. Hur mycket kontroll ett livsmedelsföretag får beror på hur stor risk dess verksamhet kan utgöra samt omfattningen. Risken beräknas med hjälp av en så kallad riskklassningsmodell.

Lämna dina uppgifter via kommunens e-tjänst

Vi behöver därför samla in nya uppgifter om din livsmedels-verksamhet för att räkna ut mängden kontroll som behöver utföras. Du kan enklast lämna in uppgifter om din verksamhet genom att använda kommunens e-tjänst för riskklassificering av livsmedelsanläggning. Kommunen behöver få in dina uppgifter snarast möjligt.

I samband med den nya riskklassningsmodellen kommer efterhandsdebitering av avgifter för kontroll av livsmedelsanläggningar börja gälla från den 1 januari 2024. Detta innebär att avgift enligt riskklassning kommer debiteras efter att kontroll har utfört hos ett livsmedelsföretag.

Mer information om den nya riskklassningsmodellen hittar du på Höörs kommuns webbplats.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.