Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Föreläsningar om natur- och fisketurism i nytt projekt

Projektet ”Naturturism i Rönne å och Ringsjöarna” bjuder nu in till tre kostnadsfria digitala föreläsningar för att inspirera till och lära om natur- och fisketurism. Webbinarierna riktar sig främst till markägare, besöksnäringen och föreningslivet i området Rönne å och Ringsjön, men alla som är intresserade är välkomna att anmäla sitt intresse.


Föreläsningarna är en del av projektet Naturturism Rönne å och Ringsjöarna. Projektet är ett samarbete mellan kommunerna Eslöv, Hörby, Höör, Klippan, Åstorp och Ängelholm där Ängelholms kommun är projektägare. Projektet finanserias med stöd av Leader och Europeiska havs- och fiskerifonden.

Webbinarier

Tre personer med stor erfarenhet kommer att belysa olika perspektiv i frågan om hur man bör tänka när man utvecklar naturturism.

Forskarperspektivet: ”Turismens grunder och framtida utveckling inom naturturism”

Robert Pettersson, Etour
Måndag 25 januari klockan 18.00

Robert forskar bland annat om destinationsutveckling, hållbarhet och turismens trender. Under första tillfället i vår webbinariumserie kommer vi få en riktig djupdykning i vad turism är – varför reser man och vad vill man uppnå med resan? Robert kommer att guida oss igenom detta med särskilt fokus på naturen som reseanledning och om hur framtiden kan tänkas te sig för naturturismen i Sverige. Sista anmälningsdag är den 22 januari.

Fisketurismentreprenören: ”En väl förvaltad och förädlad fiskeresurs skapar lokal utveckling.”

Per Jobs, Fishyourdream AB
Måndag 1 februari klockan 18.00

Per är grundare och huvudägare av FishYourDream AB som sedan 15 år tillbaka driver fisketurismverksamhet på flera platser i Sverige. Under webbinariet kommer Per berätta om sina erfarenheter som fisketurismsntreprenör med särskilt fokus på vilka förutsättningar som krävs för att skapa en attraktiv och hållbar fiskedestination. Sista anmälningsdag är den 29 januari.

Fiske som destination: ”Fisketurism – lockar besökare och gynnar det lokala”

Ida-Maria Rigoll, Platschef Mörrumsåns Kronolaxfiske
Måndag 8 februari klockan 18.00

Ida-Maria arbetar sedan fyra år tillbaka som platschef på Mörrums Kronolaxfiske, som idag är ett av världens mest välkända vatten för lax- och havsöringsfiske i sportfiskesammanhang. Under webbinariet kommer Ida-Maria berätta om verksamheten på Mörrums Kronolaxfiske, hur samverkan med lokalsamhället ser ut och vilka vinster som finns med fisketurism. Sista anmälningsdag är den 5 februari

Anmälan

För att delta i ett eller flera webbinarier behöver du anmäla dig.

Inför webbinariet skickar vi sedan ut en länk som möjliggör ditt deltagande med det digitala mötesverktyget. Webbinarierna är kostnadsfria.

Mer information om projektet Naturturism Rönne å och Ringsjöarna.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.