Naturturism Rönne å och Ringsjön

Rönne å och Ringsjöarna ska bli en självklar och attraktiv destination för fiske- och naturturism. Med stöd från Leader och Europeiska Havs- och fiskerifonden har kommunerna Ängelholm, Åstorp, Klippan, Eslöv, Höör och Hörby inlett ett projekt för att undersöka hur området kan utvecklas.

Rönne å är en av Skånes största åar och sträcker sig från Ringsjöarna till Skälderviken och knyter därmed samman kommunerna Hörby, Höör, Eslöv, Klippan, Åstorp och Ängelholm.

Samarbete mellan sex kommuner

”Naturturism Rönne å och Ringsjön” är ett naturturismprojekt som initierades hösten 2019. Projektet är ett samarbete mellan de sex kommunerna, i syfte att bedriva ett gemensamt arbete för att utveckla fiske- och naturturismen i området.

Naturturismprojektet kommer att pågå fram till mars 2022 och resultera i en förstudie som ger förslag för den fortsatta utvecklingen av naturturismen i området.

Stöd från EU

För att genomföra projektet har kommunerna fått stöd från Europeiska Havs-och fiskeriprogrammet genom Leader Nordvästra Skåne med Öresund. Att projektet är ett Leaderprojekt betyder att vi använder oss av den så kallade leadermetoden där en viktig princip är att du som är boende och verksam i området ska vara med och påverka och driva utveckling.

Du kan vara med och påverka

Lokala entreprenörer, intresseföreningar och allmänheten bjuds in till att på olika sätt vara med och utveckla besöksnäringen i området. Första steget var webbinarieserien om fiske-och naturturisms som syftade till att att erbjuda kunskap och inspiration på temat och ge en ingång till workshops som planeras äga rum senare under projekttiden.

Tre kvällar om fiske- och naturturism

Under januari och februari bjöd vi in till kostnadsfria webbinarier – digitala föreläsningar där vi tillsammans fick möjlighet att inspireras och lära oss mer om natur- och fisketurism. Om du inte hade möjlighet att delta så går det bra att se webbinarierna i efterhand. Skriv ett mejl till naturturism@engelholm.se och berätta vilket webbinarie du är intresserad av så skickar vi inspelningen till dig.

  • ”Turismens grunder och framtida utveckling inom naturturism” – Robert Petterson, Etour
  • ”Reflektioner från en fisketurismentreprenör.” – Per Jobs, FishYourDream
  • ”Fisketurism – lockar besökare och gynnar det lokala” – Ida-Maria Rigoll, Mörrums Kronolaxfiske

Mer information om föreläsningarna och hur du anmäler dig.

Varför naturturism kring Rönne å och Ringsjöarna?

Rönne å är en av Skånes största åar. Det är ett viktigt vatten för flera olika fiskarter, framför allt atlantlax, ål och öring.

Idag finns också tre kraftverk, som utgör vandringshinder i ån. De hindrar vandrande fisk från att simma uppströms och nå fram till Ringsjöarna. Genom naturvårdsprojektet Rönne å-projektet arbetar Klippans kommun med att kraftverken ska rivas ut och att Rönne å därmed ska vara en fritt flödande å.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.