Naturturism Rönne å och Ringsjön

Rönne å och Ringsjöarna ska bli en självklar och attraktiv destination för fiske- och naturturism. Med stöd från Leader och Europeiska Havs- och fiskerifonden har kommunerna Ängelholm, Åstorp, Klippan, Eslöv, Höör och Hörby inlett ett projekt för att undersöka hur området kan utvecklas.

Rönne å är en av Skånes största åar och sträcker sig från Ringsjöarna till Skälderviken och knyter därmed samman kommunerna Hörby, Höör, Eslöv, Klippan, Åstorp och Ängelholm.

Samarbete mellan sex kommuner

År 2019 började arbetet med en förstudie som har undersökt möjligheter för naturturism, ökat företagande och landsbygdsutveckling längs med Rönne å och Ringsjön. Förstudien har nu avslutats och resulterat i en slutrapport som ger förslag för den fortsatta utvecklingen av naturturismen i området. Nu har även ett nytt projekt startats: Destination Rönne å och Ringsjön.

Idén bakom det projektet är att vi ska utveckla en destination för naturturism och upplevelser längs Rönne å och runt Ringsjön. Både lokalbefolkning i kommunerna och besökare ska lockas till naturen i området. Det ger en möjlighet för företag att växa och kan också leda till att nya verksamheter startas.

En webbplats, digitala kartor och tydlig skyltning av besöksplatser är några saker som ska tas fram i projektet. Andra mål är hållbarhet, långsiktighet och ökad kunskap om naturen.

Stöd från EU

För att genomföra projektet har kommunerna fått stöd från Europeiska Havs-och fiskeriprogrammet genom Leader Nordvästra Skåne med Öresund. Att projektet är ett Leaderprojekt betyder att vi använder oss av den så kallade leadermetoden där en viktig princip är att du som är boende och verksam i området ska vara med och påverka och driva utveckling.

Du kan vara med och påverka

Lokala entreprenörer, intresseföreningar och allmänheten bjuds in till att på olika sätt vara med och utveckla besöksnäringen i området. Första steget var webbinarieserien om fiske-och naturturisms som syftade till att att erbjuda kunskap och inspiration på temat och ge en ingång till workshops som planeras äga rum senare under projekttiden.

Tre kvällar om fiske- och naturturism

Under 2021 bjöd vi in till kostnadsfria webbinarium – digitala föreläsningar där vi tillsammans fick möjlighet att inspireras och lära oss mer om natur- och fisketurism. Om du inte hade möjlighet att delta så går det bra att se webbinarium i efterhand. Skriv ett mejl till naturturism@engelholm.se och berätta vilket webbinarium du är intresserad av så skickar vi inspelningen till dig.

  • ”Turismens grunder och framtida utveckling inom naturturism” – Robert Petterson, Etour
  • ”Reflektioner från en fisketurismentreprenör.” – Per Jobs, FishYourDream
  • ”Fisketurism – lockar besökare och gynnar det lokala” – Ida-Maria Rigoll, Mörrums Kronolaxfiske

Mer information om föreläsningarna

Varför naturturism kring Rönne å och Ringsjöarna?

Rönne å är en av Skånes största åar. Det är ett viktigt vatten för flera olika fiskarter, framför allt atlantlax, ål och öring.

Idag finns också tre kraftverk, som utgör vandringshinder i ån. De hindrar vandrande fisk från att simma uppströms och nå fram till Ringsjöarna. Genom naturvårdsprojektet Rönne å-projektet arbetar Klippans kommun med att kraftverken ska rivas och att Rönne å därmed ska vara en fritt flödande å. På Klippans kommuns webbplats kan du läsa mer om rivningen av kraftverken.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.