Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Företagsmotorn gav stöd åt flera företag i Höör

Projektet Företagsmotorn startade under 2020 som ett sätt att ge stöd till företag i Coronapandemin. Nu har projektet avslutats och utvärderats. Utvärderingen visar på goda resultat.

Projektet Företagsmotorn startade för att ge lokalt stöd till företag i Höör, Hörby, Sjöbo, Trelleborg och Vellinge. Med hjälp av lokalt förankrade rådgivare, skräddarsydd och efterfrågestyrd experthjälp, webbinarier och digitala inspirationsmöten ville projektet stärka företagens livskraft och bidra till en ökad lönsamhet för företagen.

Hela projektet finansierades av Region Skåne och genomfördes av Nyföretagarcentrum Öresund under slutet av 2020 och början av 2021. Målet var att stärka minst 70 företag från de fem deltagande kommunerna.

Detta stöd erbjöds

Företagen fick först göra en självskattning som visade nuläget i verksamheten och identifierade behovet av utveckling inom affärsutveckling, digitalisering, hållbarhet, ekonomi och risk. I samtal med rådgivare gjordes sedan en genomgång av resultatet.

De företag som ville gå vidare kunde sedan få upp till fem timmars expertkonsultation inom olika ämnesområden, delta på workshops samt ta del av inspirerande framgångsexempel.

120 företag gjorde självskattningar

Nu har utvärderingen av projektet kommit och den visar på goda resultat.

  • 120 företag gjorde självskattningar följt av coachande samtal med rådgivare.
  • 106 företag tog därefter del av sammanlagt 400 skräddarsydda experttimmar från en eller flera av projektets tolv experter.
  • 252 företag medverkade vid ett eller flera av nio webbinarier och fem inspirationssamtal med lokala framgångsföretag.

Företag i Höörs kommun intresserade

Flera företag i Höörs kommun visade intresse för projektet. I projektplanen uppskattades att nio företag från Höör skulle slussas vidare till experter, men resultatet blev 25 företag. Och antal experttimmar som användes av företag från Höör beräknades till 46 timmar, men utvärderingen visar att 75,5 timmar gick åt.

– Det känns väldigt positivt att vi har kunnat erbjuda så pass många företag denna hjälp och inom olika expertområden, säger Peter Wollin, destinations- och näringslivschef på Höörs kommun.

Framtiden för projektet

I den utvärderande projektrapporten skriver författarna att ”Behovet av framförallt fortsatt stöttning inom sociala medier/marknadsföring och e-handel är skriande för de företag som nu har tiden, efter julhandeln och bokslutet, men saknar kunderna.

Just nu pågår diskussioner med Region Skåne om en fortsättning på projektet.

– Många företag har fortfarande stora utmaningar framför sig och därför hoppas jag vi ska kunna återkomma med ett nytt erbjudande så fort som möjligt, säger Peter Wollin.

Läs mer

Hela utvärderingen av Företagsmotorn (pdf).

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.