Nytt coronastöd för företag i Höörs kommun

Coronapandemin slår hårt mot delar av samhället. Många företagare har tvingats se sina inkomster minska som en följd av både pandemin och de åtgärder som satts in för att begränsa smittspridningen. Höörs kommun har tidigare satt in åtgärder för att ge stöd till företagare i kommunen. Nu genomförs ytterligare en stödåtgärd: Företagsmotorn.

Företagsmotorn är ett projekt för att ge lokalt stöd till företag i Höör, Hörby, Sjöbo, Trelleborg och Vellinge. Med lokalt förankrade experter får företagare stöd för att utveckla företagens livskraft genom affärsutveckling och nya förstärkta affärsmodeller. Medverkan är kostnadsfri, skräddarsys efter företagets behov och genomförs digitalt.

– Den nya stödåtgärden ger företagen möjlighet till fri konsultation och coachning för att hantera effekterna av coronapandemin, berättar Peter Wollin, destinations- och näringslivschef på Höörs kommun. Vår förhoppning är att företagen ska få hjälp med att utveckla sina verksamheter i detta utmanande läge.

Det kan Företagsmotorn hjälpa till med

Du som är företagare deltar genom att först göra en enkel självskattning som visar nuläget i din verksamhet. Genom självskattningen identifieras företagets behov av utveckling inom fem huvudområden:

  • Affärsutveckling
  • Digitalisering
  • Hållbarhet
  • Ekonomi
  • Risk

I samtal med rådgivare görs en genomgång av resultatet. Du kan nöja dig där, eller fritt fylla på från flera depåer, baserat på företagets behov:

  • Upp till fem timmars fri expertkonsultation inom de ämnesområden du bedömer har störst positiv inverkan på verksamheten.
  • Sex kunskapshöjande workshops på olika teman och med samlad erfarenhet för att föra din verksamhet framåt.
  • Tio framgångsexempel, presenterade lagom till ”fredagsfikat”.

Finansieras av Region Skåne

Som kommun är vi begränsade i vilka åtgärder som går att genomföra av de lagar som är antagna i Sveriges riksdag – eftersom staten styr över skatter och avgifter har kommunen få möjligheter kvar för att stärka det lokala näringslivet. Kommunen är också förbjuden att ge stöd till enskilda näringsidkare. Därför behöver kommunen rikta in arbetet på det som ligger inom kommunens kompetensområde.

Företagsmotorn genomförs av Nyföretagarcentrum Öresund, vår oberoende partner i företagsrådgivning.

Projektet är kostnadsfritt för dig som deltagare och finansieras av Region Skåne. Projektperioden pågår mellan den 28 september och den 31 december 2020.
Läs mer om Företagsmotorn och hur du anmäler dig

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.