Förslag till budget 2024

Inför nästa veckas kommunfullmäktige, där beslut kring budgeten för nästa år tas, kan du nu ta del av förslaget för kommunbudgeten 2024.

Budgeten redovisar bland annat de satsningar kommunen vill göra för att bidra till en god livsmiljö för Höörsbor i olika åldrar och för medarbetarna inom organisationen. Budgeten redovisar också de mål som verksamheterna arbetar med, omvärldsfaktorer som kan påverka verksamheterna och samhället den närmaste tiden samt en bedömning av hur ekonomin kommer att utvecklas under 2024 – 2026.

Ta del av hela Kommunstyrelsens förslag för budget 2024.  

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.