Friluftslivets år 2021 i Höör

I år kommer det att hända mycket i Höörs kommuns skogar och marker! Nu i januari startar nämligen projektet ”Friluftslivets år 2021” som ska locka fler människor ut i naturen.

En åra över ett mörkt vatten med texten "Luften är fri" i övre vänstra hörnet.

Friluftslivets år 2021 drivs nationellt av Svenskt Friluftsliv och Naturvårdsverket, i syfte att fler människor ska prova friluftsliv. Alla som vill är välkomna att delta i projektet, och Höörs kommun har bestämt att satsa resurser.

Höörs kommuns mål med deltagandet i projektet är att:

  • Få fler personer i allmänhet – och fler ovana friluftslivsutövare i synnerhet – i Höörs kommun att prova friluftsliv och fortsätta utöva det långsiktigt.
  • Öka medvetenheten om friluftslivets värden och friluftslivsutbudet i Höörs kommun.
  • Öka kunskapen om allemansrätten.

Många vackra strövområden

– Höörs kommun har utmärkta förutsättningar för att fler människor ska ge sig ut i naturen, säger Lotta Tornler, friluftslivssamordnare i Höörs kommun. Vi har många vackra strövområden, sjöar och badplatser. Här kan besökare vandra, fiska, cykla och bada. Historiskt sett har ju också Höör varit centrum för friluftslivet i Skåne sedan tidigt 1900-tal, så vi har fina traditioner att spinna vidare på.

Aktiviteter varje månad

Under Friluftslivets år 2021 kommer det att ske aktiviteter varje månad i Höörs kommun för att få fler att våga sig ut i naturen och prova på friluftsliv – ett särskilt fokus ska ligga på ovana friluftsutövare. I dagsläget planeras förstås huvudsakligen för digitala aktiviteter, men förhoppningen är att så småningom även kunna anordna fysiska träffar.

Äta ute och sova ute – hur går det till?

En kaffepanna på en öppen eld utomhus.  Exempel på aktiviteter som projektet vill inspirera till är att ge sig ut i naturen för att laga mat och äta ute. En ovan friluftsutövare kan ställa sig frågor som ”hur får jag tag på ved?”, ”var får jag elda?” och ”vilken utrustning behöver jag för att laga mat?”.

Detsamma gäller att sova ute – hur går det till, vad behövs för utrustning? Är det verkligen säkert? Tröskeln kan kännas hög. Det finns också en ekonomisk aspekt – friluftsutrustning kan kosta mycket pengar och det är svårt att veta vad som verkligen är nödvändigt.

Här är förhoppningen att projektet ska inspirera och ge kunskap och trygghet att våga sig ut i naturen för ett försök. Någon dyr utrustning behövs heller inte. Det går till exempel utmärkt att vandra i gymnastikskor och det finns mysiga sätt att sova ute på där inget tält behövs.

110 000 kronor till projektet från Svenskt Friluftsliv

Höörs kommun har preliminärt beviljats 110 000 kronor till projektet av Svenskt Friluftslivs fördelningskommitté*. Totalt skickades 369 ansökningar in till Svenskt Friluftsliv men endast 80 av dem beviljades pengar.

Lotta Tornler är positiv till förhandsbeskedet från Svenskt Friluftsliv:

– Om vi får det här bidraget så kan vi kan satsa ännu mer på att få fler att upptäcka naturen. Att ge sig ut i naturen och att prova på friluftsliv är förmodligen extra viktigt under pandemin, när många jobbar hemifrån och vi också förstår att omständigheterna kan påverka det psykiska måendet. Forskning visar ju att naturen och motion har en positiv inverkan på människors välmående och på folkhälsan!

* Det slutgiltiga beskedet om bidrag fattas under förutsättning att budgeterade medel görs tillgängliga av Naturvårdsverket under 2021.


Följ Höörs kommuns friluftskonto på Instagram så missar du inga uppdateringar om Friluftslivets år 2021.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.