Friluftsliv och motion

I Höör finns stora möjligheter till ett härligt friluftsliv med bad, fiske och fina strövområden. Orten har varit centrum för friluftslivet i Skåne sedan tidigt 1900-tal. Visste du förresten att det finns rester av gamla vulkaner i Höörs kommun?

Landskapet i kommunen är mycket varierat. I söder kring Ringsjön är det jordbruksbygd som norr över skiftar till skogsmark med hundraåriga ekar och vackert belägna sjöar. Det finns sex olika fiskevatten att välja mellan och fyra sjöar som erbjuder natursköna badplatser. För kanotpaddlaren finns Rönneå kanotled och för den som vill promenera, jogga eller vandra finns det gott om motionsspår och stigar.

Allemansrätten gäller

Den svenska allemansrätten, som innebär att vi kan röra oss fritt i naturen, innebär också vissa skyldigheter när vi exempelvis vandrar, tältar eller ska göra upp en eld. Här kan du läsa mer om vad som gäller för att elda utomhus. Bra information om vad som gäller vid olika aktiviteter hittar du på Naturvårdsverkets hemsida.

Nedskräpning

Nedskräpning har många negativa konsekvenser för både människor, djur och natur. Skräp föder skräp eftersom vi människor uppfattar det som okej att slänga skräp på en plats som redan är nedskräpad. Skräp skadar djur och djuren kan i värsta fall dö. Dessutom kostar skräp samhället stora summor. Tack för att du tar med dig ditt skräp hem!

Mer information om konsekvenser av nedskräpning hittar du på Håll Sverige rent.

Intressanta besöksmål

Runt om i Höörs kommun finns också ett intressant kulturlandskap. I Stenskogen, som kanske är den mest kända platsen, kan du se spår av stenbrytningen som skedde där under lång tid, bland annat i form av kvarlämnade kvarnstenar. Frostavallen är ett av de områden i kommunen där du kan se rester av gamla vulkaner i form av basaltklippor. En av dessa nästan svarta klippor finner du vid Ulfsbjär.

Naturreservat

I naturreservaten gäller särskilda regler som begränsar allemansrätten. Exempelvis kan det vara förbjudet att tälta. Anslagstavlor i reservaten visar vad som gäller. Av de naturreservat som finns i kommunen är Lergravarna det reservat som sköts av Höörs kommun. Läs mer om naturreservaten i kommunen.

Regler för Höörs kommun

Kommunfullmäktige har antagit lokala ordningsföreskrifter för Höörs kommun. Exempelvis ska hundar vara kopplade i märkta motionsspår, och hundar får inte följa med till kommunala badplatser under perioden maj–september. Däremot är kopplad hund välkommen till Västra badplatsen vid Dagstorpssjön.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.