Höörs kommun ny medlem i Klimatkommunerna

Höörs kommun har blivit medlem i Klimatkommunerna, en förening för kommuner, landsting och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete.

För att en kommun ska få bli medlem i föreningen Klimatkommunerna krävs att kommunen först genomgår ett omfattande medlemstest, med frågor om mål, uppföljning och åtgärdsarbete inom klimatområdet.

Höörs kommun klarade poänggränsen och har därefter blivit godkänd som medlem av föreningens styrelse.

Bild på Åsa Abrahamsson

Viktigt med rätt insatser från början

– Det finns stora fördelar med att ansluta sig till och samarbeta med de kommuner som redan ligger långt fram i klimatarbetet, säger Åsa Abrahamsson, Höörs kommuns kommunekolog.

– Höör är en liten kommun med begränsade resurser och det blir därför mycket viktigt att kunna prioritera och göra rätt insatser från början. I det sammanhanget blir nätverket med föreningens omkring 50 medlemmar en stor tillgång.

Goda möjligheter att öka takten i klimatarbetet

Föreningen Klimatkommunerna erbjuder sakkunnig omvärldsbevakning och hjälp med kunskapsunderlag, vilket innebär att kommunen kan spara pengar i de fall detta kan ersätta att externa konsulter anlitas.

Medlemskapet innebär också att kommunen som organisation kan bli en förebild i klimatarbetet för övriga aktörer i kommunen.

– Ett medlemskap i Klimatkommunerna ger Höörs kommun goda möjligheter att öka takten i klimatarbetet genom att ta del av andra kommuners arbete och goda exempel, lära effektiva arbetssätt och metoder för att nå uppställda ambitioner samt höja kunskapsnivån hos såväl förtroendevalda som tjänstepersoner, säger Åsa Abrahamsson.

Kommunens miljö- och klimatstrategi

Är du nyfiken på Höörs kommuns miljö- och hållbarhetsarbete?
Ta del av kommunens nya miljö- och klimatstrategi.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.