Miljö och hållbarhet

Höörs kommun är en av landets ekokommuner och vill vara en aktiv part i samhällsutvecklingen när det gäller klimat och miljö. Vi arbetar på bred front med exempelvis minskad klimatpåverkan, minskad resursanvändning och ökad biologisk mångfald.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.