Höörs kommun överlämnar sopbil till ukrainsk vänort

Höörs kommun har överlämnat en sopbil till den ukrainska kommunen Kopychyntsi. I början av veckan nådde sopbilen sin slutdestination och kommer vara en del i att modernisera den ukrainska kommunens sophantering.


Höörs kommun och den ukrainska kommunen Kopychyntsi ingick ett vänortsavtal 2022. Borgmästaren Bogdan Kelichavyi berättade, i samband med det, att vänorten är i stort behov av en sopbil.

Sopor hämtas med flaklastbil

Kopychyntsis sopor samlas idag in med en flaklastbil och endast en liten del av soporna återvinns. En modern sopbil underlättar upphämtningen av sopor och Kopychyntsi har redan tecknat kontrakt med ett lokalt återvinningsföretag för att öka mängden sopor som återvinns.

– Tack vare Höörs kommuns gåva kan vår kommun påbörja en sophanteringsreform. Nu kommer vi kunna forsla sopor från hälften av invånarna till en ny återvinningscentral som ligger 25 kilometer bort. För närvarande pågår också ett arbete med att finansiera upphandlingen av nya sopkärl, säger Bogdan Kelichavyi borgmästare i Kopychyntsi.

Höörs kommun har betalat för leveransen av sopbilen

Efter en del letande fick Höörs kommun tag på en sopbil för vidare överlämning till Kopychyntsi utan kostnad. Höörs kommun har betalat leveransen av sopbilen. Kostnaden uppgick till cirka 25 000 kronor.

– Vi är mycket tacksamma för att kunna bistå vår vänort i dessa svåra tider, säger Johan Svahnberg, kommunstyrelsens ordförande. Särskilt med något som vi i Sverige ser som en självklarhet. Att bedriva en ändamålsenlig sopinsamling och återvinning är en naturlig del för ett framtida EU-medlemskap, något som vi stöttar fullt ut.

Medarbetare från kommunen Kopychyntsi framför sopbilen. I mitten syns Bogdan Kelichavyi borgmästare i Kopychyntsi. Foto: Vitalii Barabash.

Flera samarbetspartners har hjälpt till

Höörs kommun tackar Lecab Lastbilar och Scania som hjälpt till att göra sopbilen i ordning inför avfärd. Kommunen tackar också Blågula Bilen som arbetar med att köra hjälpsändningar till Ukraina, och som anlitades för leveransen av sopbilen. Blågula Bilen levererade också ett antal lådor med medicinsk utrustning till Kopychyntsi.

Läs nyheten om undertecknandet av vänortsavtalet mellan Höörs kommun och Kopychyntsi.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.