Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Innovativt projekt för långtidsarbetslösa skapar möjligheter

Projekt DAN har de två senaste åren arbetat för att skapa förutsättningar för att långtidsarbetslösa, nyanlända och ungdomar ska komma ut på arbetsmarknaden eller att påbörja studier. Torsdagen den 16 juni redovisades projektets metoder och aktiviteter.

Projektet har fokuserat på att minska arbetslöshet, utveckla deltagarnas digitala färdigheter och motivera deltagarna att ta kontakt med arbetsgivare, säger Susanne Persson, projektledare för projekt DAN i Höörs kommun.

DAN – Digitalisering, Aktivering och Nätverkande

Projektet har fokuserat på tre områden för att motverka arbetslöshet: digitalisering, aktivering och nätverkande. Andra viktiga områden för projektet har varit jämställdhet och jämlikhet. För två år sedan ansökte Höörs kommun om medfinansiering av Europeiska fonden och EFS-rådet för att driva projektet*.

Projektledaren för DAN står
Susanne Persson, projektledare för projekt DAN i Höörs kommun.

Dags att avsluta projektet

Under eftermiddagen befann sig projektledaren Susanne Persson tillsammans med sina medarbetare och projektdeltagare i Kulturhuset Anders. Där delade de med sig av sina erfarenheter kring projektet som bland annat bestod av att

  • projektdeltagarna fick prata om deras upplevelser om projektet DAN.
  • Projektmedarbetarna delade med sig av sina erfarenheter och presenterade ett material med aktivitetsbeskrivningar.
  • Alla som var på plats fick prova på några aktiviteter, till exempel olika sammarbetsövningar.

Det har varit viktigt för oss i projektet att se alla våra deltagares resurser, både som grupp och som individer. Vi har hjälpt deltagarna att upptäcka sina styrkor och hur de kan framföra dessa på exempelvis en arbetsintervju. Att själv kunna skriva ihop ett CV och personligt brev är något som vi har tyckt har varit ett viktigt mål, säger Susanne Persson, projektledare för projekt DAN i Höörs kommun.

Människor sitter och lyssnar på en konferens om DAN.
Susanne Persson, projektledare och Roger Christensen, projektmedarbetare för projekt DAN, håll ett inledande tal.
Metodhandboken som DAN.
Metodhandboken för projektet DAN.

45 procent av deltagarna har fått arbete eller påbörjat studier

Deltagarna har varit en samlad grupp och hjälpt varandra, vilket är en del av metoden för det här projektet. Under projektets gång hann fyra grupper få stöd av projekt DAN. Det har resulterat i att 45% av 44 deltagare har lyckats få ett arbete eller påbörjat studier. Snittet för liknande ESF-projekt är 35% och snittet för leverantörer till arbetsförmedlingen är mellan 23–42%.

En av anledningarna till att vi ser det här som ett lyckat projekt är den stora andelen av deltagare som har kommit ut till arbetsmarknaden eller i studier, säger Susanne Persson, projektledare DAN i Höörs kommun.

 På kommunens hemsida kan du läsa en gammal nyhet om när projektet DAN startade.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.