Innovativt projekt ger stöd till långtidsarbetslösa

En bild på en hand som som håller i en penna. I bakgrunden syns en kaffekopp. Nu ska Höörs kommun satsa på att hjälpa fler medborgare att bli självförsörjande. Ett nytt, delvis EU-finansierat projekt ska stödja långtidsarbetslösa och målet är att fler får jobb eller börjar studera. Vägen dit kan gå genom en kravlös kopp kaffe med en arbetsgivare.

Höörs kommun ska starta ett nytt projekt som delvis finansieras av Europeiska unionen (EU) genom Europeiska socialfonden (ESF). Det nya projektet ska stödja 60 långtidsarbetslösa i kommunen.

Målet med projektet är att 30 procent av projektdeltagarna får en anställning och att 30 procent påbörjar studier. Projektet, som kallas ”DAN”, satsar på tre delar för att motverka arbetslöshet: digitalisering, aktivering och nätverk. Jämställdhet och jämlikhet är också viktiga delar av projektet.

Miljonstöd från Europeiska socialfonden

Totalt har Höörs kommun blivit beviljade drygt 1,7 miljoner kronor i stöd av EU för projektet, som ska pågå i två år och därefter utvärderas.

– Medfinansieringen är välkommen och en förutsättning för projektets genomförande, säger kommundirektör Camilla Lindhe. Detta är ett exempel på när gemensamma medel används på ett värdeskapande och klokt vis.

Målinriktat arbete för att minska utanförskap

Digitaliseringsdelen av projektet innebär allt från att betala räkningar via internet till att söka jobb digitalt. Aktiveringsdelen fokuserar på kost, rörelse och hälsa. Och inom nätverksdelen ska deltagarna få hjälp att bygga informella nätverk och gå på studiebesök.

Kommundirektör Camilla Lindhe tycker att det ska bli intressant att följa projektet:

– Min förhoppning är att deltagarna ska uppleva att de har fått nya insikter, kunskaper och kontakter som känns värdefulla och utvecklande, säger hon. Allra roligast hade det varit om vi direkt efter projektets slut får se resultat i form av att några deltagare har kommit i arbete eller utbildning som arbetsmarknaden efterfrågar.

Camilla Lindhe tillägger att det är roligt att Höörs kommun ska arbeta så målinriktat med att minska utanförskap och öka möjligheterna för långtidsarbetslösa att komma in i arbetslivet.

– Jag är övertygad om att projektet kommer att ha en stor inverkan på deltagarna och deras möjligheter i framtiden, säger kommundirektören.

Informella fikaträffar en väg till nya kontakter

Höörs kommuns socialchef Eva Näslund menar att projektet har en väl genomarbetad idé och att det fyller ett tomrum i den kommunala verksamheten. Det finns en innovativ del i projektet, där arbetsgivare bjuds in för att träffa projektdeltagare över en kopp kaffe eller en lunch. Idén är att informella träffar med arbetsgivare ökar deltagarnas möjligheter att få en anställning eller påbörja studier.

Helhetssatsning på att angripa arbetslöshet

Susanne Persson, som ska leda det nya projektet, ser fram emot att träffa deltagarna.

– Det här projektet satsar såväl på att angripa arbetslöshet, utveckla digitala färdigheter, anordna aktiviteter som att hjälpa deltagarna till kontakter med arbetsgivare, säger Susanne Persson. Vi tror att det är ett effektivt sätt att bekämpa arbetslöshet på.

Den ideella sektorn är också inkluderad i projektet. Höörs kommun har redan ett gott samarbete med ideella organisationer, som nu tas till en högre nivå:

– Svenska kyrkan, Röda Korset och Tillsammans Höör har skrivit på samverkansavtal med projektet och kommer att vara delaktiga i både planering och genomförande, berättar Susanne Persson.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.