Invigning av Backaslingan

På onsdagseftermiddagen invigdes den nya Backaslingan i Höör av kommunstyrelsens ordförande Johan Svahnberg som klippte bandet och förklarade slingan invigd. På plats fanns förutom kommunmedarbetare en stor skara medborgare.

Trots förmiddagens snöfall var uppslutningen vid onsdagens invigning mycket god. Johan Svahnberg, kommunstyrelsens ordförande, tog till orda vid träbron som är en av ingångarna till den nya slingan.

Kommunstyrelsens ordförande Johan Svahnberg klipper bandet och inviger Backaslingan.
Johan Svahnberg klipper bandet och inviger Backaslingan.

”Vi såg att behovet av fler motionsslingor fanns. Då hittade vi det här fantastiska området men det var inte allt för lättillgängligt. Det var omgärdat av bäckar och snår och det har kanske möjligtvis varit en och annan hundägare som letat sig ut här. Det vi gjorde var att lägga in en satsning i budgeten för 2022, och här står vi med två veckor kvar av året och kan inviga den. Vilket är väldigt glädjande”, säger Johan Svahnberg kommunstyrelsens ordförande i Höörs kommun.

Efter bandklippningen vandrade många den 750 meter långa slingan för att återvända till elden där, glögg, pepparkakor, lussekatter och skumtomtar var uppdukat. Bland deltagarna var det god stämning och många uttryckte sin uppskattning över den nya slingan som många redan använder flitigt för promenader med hunden eller som en del av sin löprunda.

Glöggen värmdes över elden.

”Det har krävts naturutredningar, markutredningar och mer för att hitta hit men nu har vi 750 meter ny gång- och löpslinga, väldigt centralt och lättillgängligt, upplyst fram till 22 på kvällarna. Som vi alla hoppas att den ska bli väldigt uppskattad. Och av uppslutningen att döma här idag så tror jag att det ska bli ett jättebra tillskott för kommunen”, säger Johan Svahnberg kommunstyrelsens ordförande i Höörs kommun.

Naturen får ta plats

Stockar som ligger på marken som kommer att bli hem till djur, växter och svampar en så kallad faunadepå.
För den naturnyfikna finns informationsskyltar runt slingan där det står mer om platsens specifika naturvärden.

Vi människor mår bra av att vistas och röra på oss i naturen men inte bara tvåbeningar trivs i området. En mängd andra arter som rådjur, kattuggla och bandpraktmossa har sin hemvist vid Backaslingan. I samband med anläggandet av slingan fälldes en del träd men mycket av träden som fällts har lagts i högar, i så kallade faunadepåer, där stockar får bli hem och mat åt insekter, fåglar och andra djur, svampar och lavar. Död ved är ett oerhört värdefullt inslag för biologisk mångfald.

”Det har funnits önskemål om fler kortare rundslingor och även belysta slingor så det känns kul att vi kunnat göra denna satsning. Här finns dessutom två grillplatser som tillsammans med befintligt utbud gör området mer tillgängligt och bra för det tätortsnära frilufts- och naturlivet ”, säger Lotta Tornler friluftssamordnare i Höörs kommun.

Läs mer om Backaslingan.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.