Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 1 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser.

Backaslingan

Höörs kommun anlägger just nu en belyst motionsslinga vid Villa Backa i Höör.

Anläggningsarbetena påbörjades i augusti och planen är att slingan ska stå klar under senhösten 2022. Det kan vara lite stökigt och förekomma byggtrafik i området under tiden som arbetet pågår. Var försiktig, respektera avspärrningar och håll avstånd i närheten av trädfällning, maskiner och fordon.

Slingans utformning

Motionsslingan kommer att bli 750 meter lång och ansluter dels till gång- och cykelvägen vid Kvarnbäcks boulebanor i norr och dels till Hälsans stig och Skåneleden i söder.

Den nya slingan kommer till största delen att vara grusbelagd men på vissa sankare partier kommer den byggas med en träspång. Slingan kommer vara belyst fram till klockan 22.00. Det skiljer ungefär 10 meter mellan högsta och lägsta punkt och den kan förhoppningsvis bjuda både på utmaning och en fin naturupplevelse.

Träspång som håller på att byggas.

Den vita markeringen visar slingans framtida sträckning, Klicka på bilden för att se större.

Två nya grillplatser

Längs motionsslingan anläggs två grillplatser. En grillplats på toppen av kullen med utsikt över Kvarnbäck och en vid den norra sluttningen, nära boulebanorna. Den sistnämnda grillplatsen kommer att vara tillgänglighetsanpassad.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.