Backaslingan

Backaslingan är en belyst motionsslinga vid Villa Backa i Höör.

Slingans utformning

Motionsslingan är 750 meter lång och ansluter till gång- och cykelvägen vid Kvarnbäcks boulebanor i norr och till Hälsans stig och Skåneleden i söder.

Slingan är till största delen grusbelagd men på vissa sankare partier finns det träspång. Slingan är belyst fram till klockan 22.00. Det skiljer ungefär 10 meter mellan högsta och lägsta punkt och kan förhoppningsvis bjuda både på utmaning och en fin naturupplevelse

Den vita markeringen visar slingans sträckning och var du hittar grillplatserna, Klicka på bilden för att se större.
Träspången i skogen
Slingan och spängerna anlades under hösten 2022.
Spången vid boulebanan
Bild från sommaren 2023.

Två grillplatser

Längs motionsslingan finns två grillplatser. En grillplats på toppen av kullen med utsikt över Kvarnbäck och en vid den norra sluttningen, nära boulebanorna. Den sistnämnda grillplatsen är tillgänglighetsanpassad.

Grillplats
En av Backaslingans två grillplatser.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.