Kommunala bostadsbolaget köper Bangårdsterrassen

På onsdagen klubbade Höörs kommunfullmäktige igenom att Höörs fastighets bostads AB (HFB AB) köper fastigheten Bangårdsterrassen.

I och med beslutet upplöses föreningen Trygga hem. Lägenheterna kommer att övergå till vanliga hyresrätter med inriktning på 65+. Alla boende behåller sina hyreskontrakt och trygghetsvärdinnans insatser fortsätter utan förändring.

– Det är glädjande att kommunen nu har agerat för att hantera den uppkomna situationen och skapa stabila förutsättningar för de boende och bidra till en bra utveckling av kommunens bostadsbolag, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Svahnberg.

Oförändrade hyror 2024

HFB AB köper fastigheten för 80 miljoner kronor, det finansieras genom 50 miljoner i lån, 20 miljoner i ägartillskott samt resterande del av egen kassa. Hyrorna förblir oförändrade under 2024.

Höörs kommun infriar det ingångna borgensåtagandet på 100 miljoner och årets resultat belastas negativt med cirka 20 miljoner kronor.

Läs mer i tidigare nyhet om Trygga hem/Bangårdsterrassen på Höör.se.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.