Lämna ditt avtryck på Maglehill

I västra Höör växer kommunens nya stadsdel Maglehill fram. Här kommer inom några år att finnas cirka 500 nya bostäder, särskilt boende för äldre, förskola, skola och idrottshall. Inom byggprojektet, pågår sedan årsskiftet 2020–2021, ett arbete med att utveckla stadsdelens vattendrag och växtlighet.

Hjälp kommunen att trampa ny stig längs med våtmarken

Det tidigare raka diket ringlar nu sig fram och vid högvatten kan det breda ut sig över hela det låglänta området. Här har kommunen också anlagt en enkel stig längs med kanten av våtmarken. Hjälp oss gärna genom att promenera längs stigen för att trampa till och befästa stigen som skapats. Under senhösten 2022 är ambitionen att slänterna ska planteras med buskar som ska hjälpa till att binda jorden. Tack för att du är med och formar framtidens Höör!

Bild på stig och våtmarksområde på den nya stadsdelen Maglehill
Stigen och våtmarksområdet.
Under maj 2022 har kommunen anlagt den enkla stigen som du ser markerad på kartan.

Läs mer om arbetet på Maglehill.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.