Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Med våren kommer risk för gräsbränder

Gräsbrandsäsongen har börjat anlända till södra Sverige. Trots regn och på sina håll blöta marker är fjolårsgräset torrt och kan lätt börja brinna.

Säsongen för gräsbränder börjar direkt när snön försvunnit och det torra fjolårsgräset tittar fram. När det är soligt väder med torr luft är risken stor att fjolårsgräs fattar eld även om det är fuktigt i marken. När det blåser kan elden spridas snabbt.

Snabba väderomslag, som är vanligt på våren, kan göra att risken för gräsbränder ändras snabbt. Lokala variationer i brandrisken kan vara stora. Du hittar uppdaterad brandriskprognos på SMHI:s webbplats. 

Risken för gräsbränder är kvar tills nytt, grönt gräs vuxit ut.

Eget ansvar – var försiktig

All eldning sker under eget ansvar. Tänk på att vidta stor försiktighet och ha släckredskap tillgängligt om du eldar utomhus och kontrollera alltid brandriskprognosen. Du är ansvarig för att kontrollera om eldning är tillåtet och lämpligt.

Du är även ansvarig för att se till så att elden inte sprider sig, även om eldning är tillåten. Vårdslöst beteende eller oaktsamhet kan leda till åtal.

Länkar och mer information

Uppdaterad brandriskprognos på SMHI:s webbplats.

SMHI:s varningssida med varningar då det är hög risk för gräsbrand.

Om att elda utomhus på Höörs kommuns webbplats.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats om eldning av gräs.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.