Elda utomhus

Elda trädgårdsavfall, grilla eller göra upp eld kan innebära risker och olägenheter för andra. Det kan finnas förbud eller regler för hur och var du får elda. Det kan till och med vara eldningsförbud.

Oavsett om du planerar att elda trädgårdsavfall, grilla eller göra upp eld så måste du först ta reda på om du får elda eller inte. Det kan råda eldningsförbud eller så kan det finnas andra restriktioner där du har tänkt elda. För att vara säker på vad som gäller får du gärna kontakta oss på kommunen.

Eget ansvar

All eldning sker under eget ansvar. Var därför mycket försiktig när du eldar och tänk efter före. Du är ansvarig för att elden inte sprider sig, även om brandriskprognosen säger att eldning är tillåten. Vårdslöst beteende eller oaktsamhet kan leda till åtal.

När det är torrt i marken ska du vara mycket försiktig. En enda gnista kan räcka för att orsaka en gräsbrand som kan få förödande konsekvenser.

Det är alltid klokt att ha släckredskap till hands. En hink med vatten kan räcka, men vid en större eld kan det vara bättre att du har vattenslangen redo.

Regler vid eldning

Det finns några generella förhållningsregler som du bör känna till när du ska elda i större skala. Ytbränning av åkermark får endast göras på fribelägna väl avgränsade områden. Strängbränning är då den lämpligaste metoden. Eldning av trädgårdsavfall ska ske i ihopsamlade, väl avgränsade högar. Du får elda ris, kvistar och grenar, men inte löv, gräs och annat avfall som orsakar stora mängder rök.

Avståndet till byggnader måste vara minst 75 meter och avståndet till växande gröda minst 40 meter.

Avgränsning av bränningsplatsen måste göras. Avvattning eller uppröjning med minst två meters bredd och att område med minst tio meters bredd befrias från halm godtas som avgränsning.

Elden måste bevakas tills risken för brandspridning upphört. Släckredskap måste finnas till hands, till exempel vattenslang, vattenspridare eller gödselspridare med vatten. Askhögen måste kontrolleras efter eldningen för att bland annat förhindra glödbrand.

Några andra generella förhållningsregler är:

  • Eldning får inte ske inom detaljplanerat område från 1 april till 30 september.
  • Eldning bör inte ske vid vindstyrka över 10 meter per sekund.
  • Eldning bör inte ske efter mörkrets inbrott.
  • Eldning bör inte ske i närheten av elektriska luftledningar.
  • Röken bör inte spridas över allmän väg eller bebyggelse.

Eldning behöver inte anmälas till Räddningstjänsten Skånemitt, men vi svarar gärna på frågor om du undrar över något.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.