Medborgarpanel kring kommunens e-tjänster

Vill du var med i en medborgarpanel kring våra e-tjänster? Den 10 januari håller Höörs kommun en träff där du kan testa våra e-tjänster och dela med dig av dina tankar. 

Du behöver inte ha någon förförståelse eller vara speciellt digital, även om det kan vara bra om du tidigare har använt någon av våra e-tjänster. De tankar och idéer som kommer fram under träffen blir en del i utvecklingen av våra nuvarande och framtida e-tjänster.  

Anmäl ditt intresse att vara med i medborgarpanelen

Träffen är den 10 januari 2023, klockan 17.30-19 på Mejerigatan 4 i Höör.

Anmäl ditt intresse senast 21 december via vår e-tjänst. 

Det finns ett begränsat antal platser. Om du blir utvald så kommer vi att kontakta dig. För att kunna delta måste du vara folkbokförd i Höörs kommun.

Vad händer under träffen?

Under träffen kommer vi att berätta mer, du får testa några av våra e-tjänster och det bjuds på fika.

Några av frågeställningarna som vi kommer att diskutera:

  • Vad tycker du fungerar bra eller dåligt med e-tjänsterna idag?
  • Är de lätta att hitta och att hitta rätt tjänst?
  • Känns e-tjänsterna trygga för dig?
  • Vilka e-tjänster tycker du saknas idag?

Medborgarpanelen är ett sätt att involvera medborgarna i Höörs kommun

”Medborgarna och företagarna är en resurs i Höörs samhällsutveckling och ska tas tillvara på ett positivt och lösningsfokuserat sätt.” Så står det i Höörs kommuns uppsatta mål som utgår från den antagna visionen. 

”Medborgarnas delaktighet är viktigt för oss i förbättrandet av våra e-tjänster. Ju mer återkoppling vi kan få desto bättre kan e-tjänsterna bli”, säger digitaliseringschef Björn Wassholm.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.