Medborgarundersökning hos 1200 Höörsbor

Mellan den 24–30 augusti skickar Statistiska centralbyrån (SCB) ut en medborgarundersökning till 1200 slumpvis utvalda Höörsbor. I enkäten får du svara på frågor hur du upplever att kommunen sköter sina verksamheter. Några av de områden som undersöks är skola, boende och trygghet i samhället. 

Viktigt att delta

Det är viktigt att veta vad du tycker om Höör som en plats att leva och bo på. Dina svar bidrar till att göra Höörs kommun till en ännu bättre kommun.

Du som blir inbjuden att svara på undersökningen är slumpmässigt utvald av SCB och får en enkät hemskickad. Urvalet dras bland invånare som är 18 år och äldre. Undersökningen genomförs vart annat år i september – oktober. Du kan välja att svara på frågorna via webben eller på papper.

Nya frågor i medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen fångar upp hur Höörs kommun är som en plats att bo och leva på. Den tar även upp synpunkter på kommunens verksamheter. Enkäten är ett sätt för Höörs kommun att undersöka vad som görs bra och vad som kan förbättras. De nya frågorna i undersökningen handlar om hur Höörsbor upplever att kommunen arbetar för att förbättra integration och delaktighet.

128 frågor i enkäten

Du kan välja att besvara enkäten digitalt via webben eller på papper. Det finns också en möjlighet att svara på engelska och arabiska. Enkäten består av 128 frågor som är uppdelade i områdena:

 • Skola och omsorg.
 • Boende och boendemiljö.
 • Lokala arbets- och utbildningsmöjligheter.
 • Samhällsservice..
 • Resor och kommunikationer.
 • Bibliotek, kulturliv och mötesplatser.
 • Idrott, motion och friluftsliv.
 • Underhåll av den offentliga miljön.
 • Trygghet i samhället.
 • Klimat- och miljöarbete.
 • Bemötande, information och inflytande i kommunen.
 • Jämlikhet och integration.
 • Förtroende.
 • Allmänna frågor om kommunen.

På kommunens webbplats kan du läsa mer om SCB:s medborgarundersökning.

Läs mer om resultatet från 2020 års medborgarundersökning.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.