Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen fångar upp hur Höörs kommun är som en plats att bo och leva på. Den tar även upp synpunkter på kommunens verksamheter. Undersökningen genomförs som en enkät som skickas till slumpvis utvalda kommuninvånare.

Undersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB. I rapporten redovisas bland annat ett index på nöjdhet och vilka områden som kommunen behöver förbättra. Höörs kommun deltar vartannat år sedan 2005.

Viktigt planeringsunderlag

Medborgarundersökningen är ett viktigt underlag för kommunens planering och verksamhetsutveckling. Nästan samtliga kommuner medverkar i undersökningen, vilket gör att den även kan användas för jämförelser med andra kommuner.

Godkänt i 2014 års undersökning

Höörs kommun fick ett relativt bra resultat i 2014 års medborgarundersökning. Höörsborna ger bra betyg till kommunens verksamheter och upplever att kommun är en bra plats att bo och leva på.

Lägre nöjdhet men fortsatt trivsel år 2016

I 2016 års undersökning sjönk medborgarnas nöjdhet något. Tidigare har medborgarna sammantaget varit mer nöjda med kommunens verksamheter. Även mätvärdet kring förtroendet för kommunen blev något lägre.

Däremot tycker fler svarande än tidigare att kommunen gör bra miljösatsningar. Jämfört med andra kommuner är det också fler som trivs i kommunen och uppskattar fritidsutbudet samt förutsättningarna för arbete och kommunikation.

För att öka nöjdheten bör fokus läggas på:

  • förtroende,
  • idrottsanläggningar,
  • förskolan.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.