Mysteriet med tankarna i Frostavallen

I tisdags fick kommunens fastighetskontor brådskande information från miljöenheten om ett misstänkt miljöbrott. Någon hade dumpat fyra tankar med farligt avfall vid parkeringen nära pulkabacken i Frostavallen. Nu har tankarna och den förorenade jorden tagits om hand.

De fyra tankarna som hittades i Frostavallen var märkta med varningsdekaler, vilket antydde att innehållet var giftigt.

Två av dem var dessutom delvis tomma, och risken fanns att tankarna hade tömts där de hittades. Det giftiga innehållet hade i så fall runnit ner i och förorenat parkeringen, vägen och naturen.

Polisanmälan och sanering

Kommunen påbörjade skyndsamt arbetet med att sanera området. Fastighetskontoret utsåg Anders Nilsson, driftledare inom anläggning på Höörs kommun, till att hålla i saneringen.

Anders Nilsson polisanmälde under tisdagen händelsen som grovt miljöbrott och bokade en kranbil för att kunna påbörja saneringen direkt nästa morgon.


Saneringen av marken skedde under onsdagen den 8 mars. Totalt grävdes 13 ton jord bort och de fyra tankarna säkrades och omhändertogs.

Tre timmar senare var det miljöfarliga utsläppet borta ur marken.

Det händer nu

Idag, fredag den 10 mars, kommer den uppgrävda jorden att transporteras till Sysav i Malmö för behandling. Sysav tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier.

På måndag nästa vecka kommer en sugbil att tömma tankarna, och därefter kommer även de fyra tankarna och vätskan att skickas till Sysav Malmö.

Har du sett något? Kontakta polisen

Höörs kommun uppmanar nu allmänhet som sett något misstänkt att kontakta polisen på telefonnummer 114 14.

Rättelse den 14 mars klockan 14.45
Artikeln har tillfogats en rättelse och därför fått ny rubrik. I artikeln uppgavs tidigare att tester på vätskan som fanns i tankarna visade att det med största sannolikhet rörde sig om lacknafta och tinner. Men det har visat sig att vätskan bestod av grundvatten blandat med olja från en transformator.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.