Så hamnade plasttankarna i Frostavallen

Mysteriet med de dumpade tankarna i Frostavallen har delvis fått sin upplösning. Det är en nästan osannolik historia som nu rullas upp.

På en ledningsstolpe i Frostavallen hängde det tidigare en transformator. Under hösten 2022 klättrade någon upp och tog ner transformatorn för att stjäla kopparen, och i samband med det läckte det ut olja.

Transformatorn rymmer 124 liter olja och det har uppgetts att cirka 60 till 70 liter av dessa läckte ut, det är dock oklart.

Marken saneras av konsulten

När elbolaget som ansvarade för transformatorn fick kännedom om händelsen, anlitade de en konsult för att utreda marken och föroreningen. Därefter utförde konsulten en sanering av marken.

Torsdagen den 2 mars sanerade konsulten det sista runt ledningsstolpen och utförde i samband med det grävningar. Grundvatten trängde då in i gropen som grävts och blandades med oljeföroreningen från transformatorn. För att kunna utföra saneringen, pumpade konsulten upp vätskan till plasttankar.

Tankarna var enligt konsulten begagnade men professionellt rengjorda, men på dem satt varningsdekaler kvar från deras tidigare innehåll.

Tankarna placerades av konsulten så att en kranbil skulle kunna hämta dem några dagar senare och köra till Sysav i Malmö för att tas omhand.

Marken förorenas – igen

Problemet var att tankarna i flera dygn stod utan skydd och invallning och saknade plombering. De saknade också märkning, förutom de begagnade varningsdekalerna.

Och trots att tankarna stod på kommunens mark, visste kommunen inget om tankarna, eftersom konsulten inte sökt tillstånd för att ställa dem på kommunens mark.

Det som hände sen var att en eller flera okända personer öppnade ventilen på tankarna och på så sätt släppte ut delar av vätskan.

Marken saneras av kommunen

Två rådiga ungdomar upptäckte de läckande tankarna, stängde ventilerna och anmälde brottet. Kommunens fastighetskontor fick sedan information från miljöenheten om ett misstänkt miljöbrott. De fyra tankarna som hittades i Frostavallen var ju märkta med varningsdekaler, vilket antydde att innehållet var giftigt.

Baserat på varningsdekalerna och hur vätskan såg ut och luktade bedömde kommunens sanerare att innehållet var lösningsmedel i form av tinner och lacknafta.

Men innehållet var alltså grundvatten blandat med transformatorolja (som ju också är en petroleumprodukt), vilket är mindre farligt än lösningsmedel.

Kommunen sanerade marken onsdagen den 8 mars.

Ersättning för sanering

Totalt grävdes 13 ton jord bort och de fyra tankarna säkrades därefter och omhändertogs. De är nu i förvaring hos kommunen.

Verksamhetsutövarna kommer att krävas på ersättning av kommunen för kommunens saneringskostnader.

Vem som släppte ut vätskan från tankarna är tyvärr ännu okänt.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.