Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Nu öppnas 1177 journalen för kommunal hemsjukvård

Från och med 1 april kan du som har kommunal hemsjukvård läsa om vården i din journal på 1177.

Genom att ha tillgång till och läsa journalen har du möjlighet att bli mer delaktig i din vård. Det är regionerna som har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvården i Sverige och den vård du får därigenom kan du redan idag läsa om i 1177 journalen.

För dig som bor i Höörs kommun utökas nu detta och du får även tillgång till information om din kommunala hemsjukvård.

Varför görs denna satsning?

Syftet är att skapa en öppenhet och transparens.

– Det blir som en service för medborgaren, som snabbt kan gå in och läsa delar av sin kommunala hälso- och sjukvårdsjournal, säger Malin Espersson, medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) i Höörs kommun.

– När den enskilde kan läsa om vilka vårdplaner som finns blir personen mer delaktig, vilket medför att medborgaren får en ökad förståelse för sin vård förklarar Annika Atterlid Ohlsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Höörs kommun.

Det kommer inte att bli merarbete för personalen som utför tjänsterna inom hemsjukvården. Allting dokumenteras redan. Skillnaden är att det blir öppet för medborgaren själv att ta del av.

Fyra personer står bredvid varandra och tittar in i kameran.
Daniel, Malin, Annika och Emelie har alla arbetat med att implementera 1177 journalen för kommunal hemsjukvård. Från vänster: Daniel Ragntoft, systemförvaltare, Malin Espersson, medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), Annika Atterlid Ohlsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Emelie Klanjcic, innovationsledare/systemförvaltare.

Berörda medborgare får information

Alla medborgare med hemsjukvård har eller kommer att få ett brev med information om den nya tjänsten hemskickat till sig.

Så funkar 1177 journalen för kommunal hemsjukvård.

Läs mer om vad kommunal hemsjukvård är på vår webbplats. 

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.