Journalen 1177, e-tjänst

Journalen 1177 är en tjänst som ger medborgare möjlighet att läsa journaluppgifter digitalt, via e-tjänsterna på 1177.se. För att läsa vad som står i din journal digitalt måste du logga in med e-legitimation.

Syftet med Journalen 1177 är att stärka möjligheten för medborgarna att medverka i beslut och uppföljning av den egna vården, samt att stödja engagemanget för den egna hälsan. I Journalen 1177 kan medborgaren läsa och skriva ut tillgänglig journalinformation.

Informationen som visas hämtas från anslutna vårdsystem och presenteras varje gång invånaren loggar in, ingen journalinformation lagras i tjänsten.

Den kommunala hälso- och sjukvårdsjournalen finns tillgänglig för medborgare i Höörs kommun som har hälso- och sjukvårdsinsatser från kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.
Målet är att medborgarna ska ha tillgång till så mycket information som möjligt i tjänsten.

Vilka får åtkomst till tjänsten?

  • Personer över 16 år.
  • Vårdnadshavare till barn under 13 år.

Detta visas i tjänsten

Osignerad journalanteckning visas direkt i Journalen 1177 och är då markerad som osignerad.

Från kommunal hälso- och sjukvårdsjournal visas:

  • Hälsoplaner, utredande och behandlande
  • Status på kroppsfunktionsnivå exempelvis syn, hörsel, smärta, hud, rörlighet, matsmältning
  • Status på aktivitetsnivå exempelvis personlig hygien, förflyttning, toalettbesök, av och påklädning samt matsituation

Följande uppgifter visas inte ur den kommunala hälso- och sjukvårdsjournalen:

  • Vårdåtgärder som ej är kopplade till en hälsoplan
  • Medicinska diagnoser (finns i den regionala journalen)
  • Epikriser (finns i den regionala journalen)
  • Uppmärksamhetssignaler (finns i den regionala journalen)

Vid utskrift eller utlämning av journalkopia

Vid önskemål om att ta del av hela sin kommunala hälso- och sjukvårdsjournal, kontakta i första hand legitimerad personal som är ansvarig för din vård. Kostnad för journalkopia kan tillkomma.

Det är viktigt med menprövning innan utlämning av journalkopia. Vid menprövning görs en bedömning av om det finns risk att patienten eller tredje person lider men av att patienten tar del av journalinformationen. Observera att vid utskrift av journalkopia kommer all journalinformation med, även det som inte visas i Journalen 1177.

Barn och Journalen 1177 samt e-tjänsterna på 1177

I vissa fall kan det innebära fara för ett barn om vårdnadshavare har åtkomst till journalinformation direkt via Journalen 1177. Det är då mycket viktigt att blockera vårdnadshavare alternativt försegla Journalen för barnet. I dessa fall ska även kontot på 1177 låsas eftersom det där kan visas bokade tider och annan information.

Vissa kan tvingas visa sin journalinformation

För personer som är utsatta för stark social kontroll, hedersrelaterat förtryck och våld kan det utgöra en risk om närstående tar del av informationen som finns i Journalen 1177 och på e-tjänsterna på 1177.se. Det gäller att vara lyhörd och vid behov vidta åtgärder för att information inte ska synas i Journalen 1177.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.