Legionellabakterier i bubbelpoolen i simhallen

Fredagen 12 april: Under ett rutinprov av vattnet i Höörs Bad och Sportcentrum påträffades legionellabakterier i bubbelpoolen. Du som nyligen har badat i bubbelpoolen och därefter blivit sjuk behöver vara uppmärksam på dina symptom och kontakta sjukvården. Läs mer här.

Nya medborgarlöften i Höör

Höörs kommun och polisen har kommit överens om nya medborgarlöften i kommunen. Medborgarlöftena är del av en samverkansöverenskommelse som ska skapa trygghet och förebygga brottslighet.

Höörs kommun är en av de tryggaste kommunerna i Skåne och det är vi väldigt glada för, säger Johan Svahnberg, kommunalråd i Höörs kommun.

Skapa trygghet och förebygga brott

Medborgarlöftena ska se till att skapa ett tillgängligt samhälle där alla ska känna sig trygga. Löftena fokuserar på medborgarna för att skapa trygghet, förebygga brott, öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet samt stärka förtroendet för polisen och kommunen.

I arbetet med polisen så vill vi prioritera att involvera medborgarna i vårt gemensamma arbete för det är endast tillsammans som vi skapar de bästa förutsättningarna för det brottsförebyggande arbetet, säger Johan Svahnberg.

Nya medborgarlöften

De nya medborgarlöftena är:

  • Polisen och Höörs kommun ska i samverkan arbeta kring trafikproblematiken utifrån inkomna klagomål, tips samt statistik. Trafikmiljön och åtgärdsförslag kommer att ses över och tas fram för att förebygga olyckor och främja trafiksäkerheten.
  • Kommunen och polisen ska i samverkan med medborgarna genomföra minst en trygghetsvandring per år.
  • Kommunen och polisen ska i samverkan genomföra minst två medborgardialoger per år med utgångspunkt från problembilden.
  • Kommunen och polisen ska med gemensamma aktiviteter arbeta för att öka delaktigheten och tilliten till samhället.

Läs mer om brottsförebyggande arbete på kommunens hemsida.

Fyra personer står utanför Höörs kommunhus. Det är polisen och kommunalrådet i Höör.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.