Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Senaste nyheter

 • Minimässa för årskurs åtta

  Social sektor i Höörs kommun arrangerar en minimässa för eleverna i årskurs åtta under Vård- och omsorgscollegeveckan. Mässan är en satsning för att sätta ett extra fokus på möjligheterna att jobba inom vård och omsorg.

 • Jojo-korten slutar gälla 14 december

  Den 14 december säger Skånetrafiken hejdå till Jojo-kortet och lanserar ett nytt biljettsystem.

 • Säkrare läkemedelshantering i hemsjukvården

  Höörs kommun inför digitala läkemedelsskåp för att göra läkemedelshantering tryggare och säkrare.

 • Positivt startskott för utbildning av erfarna chefer från MalmöLundregionen

  Under sju månader, från september 2019 till april 2020, utbildas erfarna chefer från MalmöLundregionen (MLR). Vid sex utbildningstillfällen varvas teori med övningar och tid för reflektion. Utbildningen sker i helgrupp, mindre grupper och enskilt. I fredags påbörjades utbildningen med internat på Åkersberg i Höör.

 • Kommunfullmäktiges sammanträde 25 september är inställt

  Nästa sammanträde blir den 23 oktober. Kungörelse och kallelse till det sammanträdet kommer att utfärdas i vanlig ordning.

 • Ökad sponsring till våra ungdomsföreningar

  Nu finns miljöpåsarna med texten ”Jag stödjer Höörs ungdomsföreningar” att köpa. Påsarna innebär att du på ett enkelt sätt kan vara med och sponsra våra föreningars ungdomsverksamheter. 

 • Detaljplanen för Västra Stationsområdet godkänd

  Det har tagit lång tid men nu har detaljplanen för den första etappen av Västra Stationsområdet äntligen börjat gälla. 

 • Vill du delta i ett anhörigprogram?

  För dig som är anhörig till någon som har eller har haft problem med missbruk, finns möjlighet att delta i ett anhörigprogram som har fokus på dig och ditt välbefinnande.

 • Brandman på jobbet-dagen

  Idag, tisdagen den tredje september, hyllar vi våra vardagshjältar genom att uppmärksamma alla deltidsanställda brandmän och deras huvudarbetsgivare med kampanjen ”Brandman på jobbet-dagen”.

 • Snart bygger vi på Västra Stationsområdet

  Det planerade trygghetsboendet Bangårdsterassen är efterlängtat. Boendet skulle ha börjat byggas om det inte vore för att detaljplanen för delen av Västra Stationsområdet överklagades av Trafikverket till Mark- och miljödomstolen hösten 2018.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.