Risk för gräsbränder till Valborg 

Det finns fortfarande en del torrt gräs och risken är stor att bränder sker. Det är extra viktigt att vara försiktig vid eldning utomhus. På våren är gräsbränder vanligast och under de torra sommar- och höstmånaderna är det vanligare med skogs- och markbränder.

Gnistor från vårbrasan kan antända hus

Nu börjar det närma sig valborg och det är många som eldar upp kvistar och skräp på sin tomt eller sommarställe. Var försiktigt när du eldar så att gnistorna från skräpbrasor eller gräseldning inte antänder hus eller byggnader. Många bränder startar när man är oförsiktig och lämnar en brasa obevakad. Det är viktigt att du bevakar din brasa.

Va försiktig och noggrann

Ska du elda krävs det stor aktsamhet och noggranna förberedelse med avvattning och redskap för att kunna begränsa eldens spridning. På bara någon minut kan vinden ändra på sig och elden sprida sig så fort att du omöjligt hinner släcka den. Det är lättare att hindra brandspridning än att släcka en redan uppkommen mark- eller gräsbrand.

Tips för dig som ska anordna en valborgsmässoeld

  • Skaffa markägarens tillstånd om det inte är din egen mark. Detta gäller både privat och kommunal mark.
  • Ha släckredskap på plats, till exempel handbrandsläckare, vattenslang, vattendunkar och räfsa.
  • Se till att placera elden på tillräckligt avstånd från annat brännbart, minst 30 meter från närmaste byggnad.
  • Se till att marken är rejält fuktig kring den yta som ska brännas. Vid behov ska marken vattnas.
  • Se till att du inte skapar besvär för närboende med till exempel störande rök.
  • Du får elda endast trädgårdsavfall, ris, grenar och annat rent virke.
  • Se till att elden inte är större än 8 x 8 meter.
  • Vakta elden och hålla noga koll tills ingen glöd finns kvar. Dessutom ska du gå tillbaka efter några timmar för att kontrollera att allt verkligen slocknat. Tänk på att det kan finnas glöd kvar i flera dagar.

Du kan läsa mer om hur du anordnar en valborgsmässoeld på kommunens hemsida.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.