Valborgsmässoeldar

Under valborg upplåter kommunen mark på några utvalda platser där det är tillåtet att tända eldar. Privatpersoner kan också tända eldar men det finns både regler och andra viktiga saker att tänka på då.

När du ska anordna en valborgsmässoeld måste du:

  • Skaffa markägarens tillstånd om det inte är din egen mark, gäller både privat och kommunal mark.
  • Ha släckredskap på plats, till exempel handbrandsläckare, vattenslang, vattendunkar och räfsa.
  • Se till att placera elden på tillräckligt avstånd från annat brännbart, minst 30 meter från närmaste byggnad.
  • Se till att marken är rejält fuktig kring den yta som ska brännas. Vid behov ska marken vattnas.
  • Se till att du inte skapar besvär för närboende med till exempel störande rök.
  • Bara eldar trädgårdsavfall.
  • Se till att elden inte är större än 8 x 8 meter.
  • Aldrig gå ifrån elden och du ska hålla noga koll tills ingen glöd finns kvar. Dessutom ska du gå tillbaka efter några timmar för att kontrollera att allt verkligen slocknat. Tänk på att det kan finnas glöd kvar i flera dagar.

Du behöver inte meddela räddningstjänsten att du ska elda. Du som eldar har hela ansvaret att eldningen genomförs på ett säkert sätt. Enligt ordningslagen krävs det däremot polistillstånd vid en större sammankomst, offentlig tillställning, där någon anordnar en eld och där underhållning av musik och/eller fyrverkerier erbjuds.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.