Valborgsmässoeldar

På valborg anordnas ofta offentliga valborgsfiranden med valborgsmässobål på platser där allmänheten har tillträde. Vill du anordna ett valborgsmässobål som är offentligt eller på allmän plats behöver du tillstånd från polisen. Privatpersoner kan också tända egna eldar, men det finns särskilda förhållningsregler att följa.

Att tänka på om du ska anordna en valborgsmässoeld:

  • Kommunen har generella förhållningsregler som gäller för eldning utomhus, vilka ska efterföljas.
  • Skaffa markägarens tillstånd om det inte är din egen mark.
  • Om eldningsförbud råder är det förbjudet att tända en valborgsmässoeld. Även om det inte råder eldningsförbud, bör du kontrollera brandriskprognosen. Räddningstjänsten avråder starkt från att elda om vindhastigheten överstiger 10 m/s.
  • Ha släckredskap framme, till exempel handbrandsläckare, vattenslang, vattendunkar och räfsa. Ansluten vattenslang är det bästa alternativet, eftersom släckmedlet inte tar slut som exempelvis en vattendunk.
  • Se till att placera elden på tillräckligt avstånd från byggnader och annat som ska skyddas. Hur långt avstånd som är tillräckligt beror på brasans storlek och väderförhållandena. Räddningstjänsterna i Skåne rekommenderar ett minsta avstånd på 75 meter till byggnad.
  • Se till att brasan inte är för stor, normalt ej över 6 – 8 meter i diameter och 3 – 4 meter i höjd. Större brasor innebär större risker.
  • Brasan bör placeras på icke brännbart underlag, exempelvis en grusplan. Eventuellt gammalt fjolårsgräs och liknande ska röjas inom ett par meter från bålet. Vid behov ska marken runtom även vattnas.
  • Se till att du inte skapar besvär för närboende med till exempel störande rök. Elda endast trädgårdsavfall, ris, grenar och annat rent virke.
  • Bensin får inte användas för att tända brasan. Använd istället papper, torra kvistar eller tändvätska.
  • Vakta elden och håll noga koll tills ingen glöd finns kvar. Gå tillbaka efter ett par timmar och kontrollera att det är ordentligt släckt.

Du behöver inte meddela Räddningstjänsten Skånemitt att du ska elda. Du som eldar har hela ansvaret att eldningen genomförs på ett säkert sätt.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.