Så ser hemberedskapen ut bland Höörs medborgare

En nyligen genomförd undersökning visar att invånarna i Höör över lag har en god hemberedskap. Men det är stor skillnad mellan åldersgrupper. De äldsta av de tillfrågade (65-79 år) är de som har högst hemberedskap.

Hemberedskap innebär att du klarar dig utan samhällets hjälp i en vecka i händelse av en kris. Om du är förberedd kan samhället fokusera på att hjälpa dem som har allra svårast att klara sig själva.

Enligt undersökningen som skickades ut till 1 000 Höörsbor framgick bland annat att:

 • nio av tio har tillgång till alternativa redskap för matlagning i händelse av ett elavbrott
 • två av tre har dunkar hemma för att förvara och frakta vatten i
 • två av tre vet att Sveriges radio P4 är beredskapskanal
 • nästan var tredje hushåll har någon form av egen elproduktion
 • två av tre anser sig ha en god kontakt med sina grannar.

Resultatet av undersökningen vittnar om en generellt sett god beredskap bland många Höörsbor.

– Det är lovande att många har funderat kring sin egen beredskap, men det visar samtidigt att vi som medborgare har mer att göra. Ser vi alla till att höja vår egen beredskap lite så skapar vi förutsättningar för kommun och stat att hjälpa dem som behöver det mest, säger Johan Svahnberg, kommunstyrelsens ordförande.

Hur ser din hemberedskap ut?

Det behöver inte bli krig i Sverige för att en bra hemberedskap ska vara motiverad. Det räcker med en kris orsakad av en storm eller en brand för att hemberedskapen ska komma till nytta.

Det är aldrig för sent att förbereda sig och det finns alltid goda anledningar att ha en beredskap. Här finns tips på saker som är bra att ha hemma vid en kris:

 • Radio som går på batterier eller med vev/solceller
 • Ficklampa med extra batterier
 • Petflaskor med vatten i frysen och tillgång till dunkar
 • Torrvaror; mat med lång hållbarhet, konserver
 • Stormkök och bränsle
 • Tändstål, tändstickor
 • Alternativ värmekälla som drivs av fotogen, gasol, diesel eller ved.
 • Husapotek, till exempel första hjälpen-kit, sårvård, eventuella viktiga mediciner
 • Lite kontanter ifall betalkort slutar fungera
 • Extra batterier, laddade powerbanks

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes under perioden februari till mars 2024 av Origo group på uppdrag av Höörs kommun. Undersökningen skickades ut till 1 000 slumpmässigt utvalda personer boende i Höörs kommun. 479 svar inkom vilket ger en svarsfrekvens på 48 procent.

Läs resultatet från hela undersökningen.

På Höörs kommuns webbplats kan du öva för att klara en vecka i kris eller krig.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.