Snart kan du lämna synpunkter på ny renhållningsordning

Snart har du möjlighet att påverka arbetet med kommunens avfallshantering då ett förslag till ny renhållningsordning tas fram.

Lämna synpunkter på förslaget

Under perioden 1 februari – 10 maj 2023 kan du lämna synpunkter på förslaget. Dina tankar och förslag är viktiga för det kommande arbetet med renhållningsordningen.

Ta del av handlingarna

Renhållningsordningen består av en avfallsplan och lokala föreskrifter för avfallshantering. Förslaget kommer att finnas tillgängligt på kommunens webbplats från och med 1 februari 2023. Det kommer också att finnas i entrén i Höörs kommunhus i anslutning till medborgarcenter. Medborgarcenter har öppet måndag-torsdag 8-16.30 samt på fredagar 8-15.

Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder för arbete med minskad nedskräpning, avfallsminimering och hållbar avfallshantering och har tagits fram tillsammans med Eslövs och Hörby kommun . Föreskrifterna innehåller bland annat beskrivningar av ansvar, hur avfall ska sorteras och av anläggningar för avfallshanteringen i de tre kommunerna.

Synpunkter kan lämnas till och med den 10 maj 2023 och skickas skriftligen via e-post: kommun@hoor.se

Eller via post:

Box 53
243 21 Höör

Märk gärna brevet med ”Renhållningsordning för kommunerna Eslöv, Höör och Hörby”.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.