Avfallsplan och avfallsföreskrifter

En ny renhållningsordning ska tas fram för Eslövs, Höörs och Hörbys kommuner. En renhållningsordning består av en avfallsplan och avfallsföreskrifter. Förslaget på renhållningsordning är nu ute på samråd.

De tre kommunerna Eslöv, Höör och Hörby samt Mellanskånes renhållnings AB (Merab) har tagit fram ett förslag som är ute på samråd under perioden 1 februari-10 maj 2023. Du hittar förslaget på renhållningsordning med bilagor längst ner på denna sida.

Samråd om ny renhållningsordning

Under samrådstiden kan kommuninvånare, företag, föreningar, organisationer samt kommunala nämnder och bolag lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna är viktiga för det fortsatta arbetet med renhållningsordningen.

Kommunernas strategiska styrdokument

Avfallsplanen ska fungera som kommunernas strategiska styrdokument för avfallshantering. Den innehåller bland annat mål och åtgärder för arbete med minskad nedskräpning, avfallsminimering och hållbar avfallshantering.

Avfallsföreskrifterna beskriver bland annat ansvarsfördelning, hur avfall ska sorteras samt anläggningar för avfallshanteringen i de tre kommunerna.

Här hittar du förslaget på renhållningsordningen

Från och med den 1 februari finns förslagen till avfallsplan och avfallsföreskrifter på kommunens webbplats.

Förslagen är också tillgängliga i Medborgarcenter i Höörs kommunhus på Södergatan 28 i Höör måndag-torsdag 8-16.30 samt fredag 8-15.

Synpunkter på förslaget kan lämnas till och med den 10 maj 2023 och skickas skriftligen.

Du kan skicka in synpunkter via e-post till: kommun@hoor.se

Du kan också skicka synpunkter via post till:
Box 53
243 21 Höör

Skriv gärna i ditt svar att det gäller ”Renhållningsordning för kommunerna Eslöv, Höör och Hörby”.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.