Ta del av Tjörnarps nya utvecklingsplan

Nu finns en ny utvecklingsplan för Tjörnarp! Planen innebär att Tjörnarp kan utvecklas som stationsort med nya områden för bostäder och grönområden.

Utvecklingsplan för Tjörnarp, tar sikte på år 2035 och innehåller bland annat nya utbyggnadsområden för cirka 150 bostäder fördelade på 9 områden samt utveckling av stråk för rekreation, aktivitetsplatser, grönområden och badplats.

Planen är en del av Översiktsplanen för Höörs kommun och antogs av kommunfullmäktige i Höör den 12 oktober 2022.

Det bästa sättet att ta del av planen är via kartberättelsen på vår webbsida. Där kan du också att ladda ner alla planhandlingar, utredningar, hur miljöaspekter har integrerats i planen och miljökonsekvensbeskrivningen som PDF. 

Har du frågor om utvecklingsplanen?

Välkommen att kontakta samhällsplanerare Anton Klacka.
Mejl: anton.klacka@hoor.se 
Telefon: 0413–28213 

Du kan läsa mer om utvecklingsplanen för Tjörnarp på vår hemsida.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.