Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Upprustningen av Sätofta badplats klar

Arbetet med att rusta upp Sätofta badplats är i stort sett färdigt. Byggstängslet har tagits bort och både båtrampen och bryggan är nu öppna för användning.

Sätofta badplats har byggts om och fått flera förbättringar, inklusive en större bilparkering, en cykelparkering och en offentlig toalett med utedusch.

Sätofta badplats en solig vårdag i maj, på bilden syns den nya grillplatsen och några bänkar
Ny grillplats och fler bänkar vid Sätofta badplats.

Båtrampen, som varit stängd under byggtiden, har nu öppnats och det är åter möjligt för båtägare att lägga i sina båtar.

Sätofta badplats och toalett. Ringsjön skymtar i bakgrunden
En tillgänglighetsanpassad toalett med utedusch.

Toaletten är inte öppen än och några mindre arbeten återstår, men detta förväntas bli klart inom kort. Marken har återställts och gräs har såtts in, men det kommer att ta lite tid innan det är helt etablerat.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.