Föräldrautbildning för dig med barn 3 till 12 år 

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer. Det är det ABC:s gruppträffar handlar om.

ABC består av fyra gruppträffar samt en återträff med teman som bygger på varandra. Det är viktigt ni deltar på alla träffarna.

Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har som mest tolv deltagare. Alla är föräldrar till barn i åldrarna tre till tolv år.

På träffarna tar vi del av både varandras erfarenheter och möjligheten att diskutera föräldraskap med andra föräldrar. Deltagandet är kostnadsfritt och vi bjuder på fika.

Träff 1 – Visa kärlek

Hur gör vi för att våra relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 – Vara med

Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur barn och föräldrar kan vara tillsammans.

Träff 3 – Visa vägen

Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan ilska hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4 – Välja strider

Hur kan tjat och skäll i familjen minskas?  Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

Anmälan senast 1 april

Anmälan senast den 1 april, därefter lottas platserna bland anmälda deltagare.

I anmälan ange för varje deltagare:

  • Namn
  • mobilnummer
  • eventuell allergi
  • ålder på barnet/barnen.

Vi kontaktar dig inför kursstart med en bekräftelse och mer information.

Anmälan och information: foraldrautbildning@hoor.se

När är träffarna i föräldrautbildningen?

När: 9 april, 23 april, 7 maj och 21 maj
Tid: 16.30-19.00
Var: Kommunhuset, Södergatan 28

För mer information

Om ABC på Ipsykologis webbplats.
Om föräldrautbildning ABC 3–12 år på kommunens webbplats.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.