ABC 3-12 år

Höörs kommun bjuder in till ABC föräldrautbildning för dig med barn i åldern 3–12 år. Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Det är det ABC:s gruppträffar handlar om.

Alla är vi experter på föräldraskap. Egentligen krävs ingen forskning för att övertyga oss om att bra relationer med våra barn är viktiga. Det vet vi redan. Däremot är det inte alltid så självklart hur man åstadkommer det. Du som förälder kan kanske känna igen dig i vardagssituationer där relationerna sätts på prov. Hur skapar vi harmoni kring matbordet? Hur undviker vi stressiga situationer? Hur kan vi förebygga konflikter? Hur får vi mer tid till härligt umgänge med våra barn?

En sak är säker, ingen förälder är ensam om dessa funderingar. Lärdomar och insikter tar vi sedan med oss och praktiserar hemma, mellan träffarna.

Anmälan

Anmäl dig senast den 20 september därefter lottas platserna till er som har anmält sig. I anmälan ange för varje deltagare: Namn, mobilnummer, eventuell allergi samt ålder på barnet/barnen. Vi kontaktar dig inför kursstart med en bekräftelse och mer information.
Anmälan och information: foraldrautbildning@hoor.se

När är träffarna i föräldrautbildningen?

När: 1 oktober, 15 oktober, 29 oktober och 12 november
Tid: 16.30-19.00
Var: Kommunhuset, Södergatan 28

Det här är ABC – Alla barn i centrum

ABC är gruppträffar till alla föräldrar till barn 3 -12 år. Programmet har utvecklats på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut och syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling samt FN:s barnkonvention. ABC utvärderas av karolinska institutet. ABC består av fyra gruppträffar med teman som bygger på varandra och det är viktigt ni deltar på alla träffarna. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har som mest 12 deltagare. Alla är föräldrar till barn i åldrarna 3 -12 år. På träffarna tar vi del av både varandras erfarenheter och forskning.

Träff 1 – Visa kärlek

Hur gör vi för att våra relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 – Vara med

Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur barn och föräldrar kan vara tillsammans.

Träff 3 –Visa vägen

Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan ilska hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4 – Välja strider

Hur kan tjat och skäll i familjen minskas?  Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

Du kan läsa mer information om ABC på Ipsykologi.se webbplats. 

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.