Viktigt att ta det försiktigt och vara ute i god tid

Ny snö har fallit i Höör under dagen. Det kan gömma sig dolda isfläckar under den. Det är viktigt att ta det försiktigt och vara ute i god tid när du beger dig ut.

Kommunen snöröjer och halkbekämpar löpande kommunala gator, gång- och cykel-vägar och trottoarer. De närmaste dagarna är det stor risk för halka. Det är därför viktigt att alla som är ute och rör på sig tar det försiktigt.

Fortfarande is kvar efter förra veckans snöoväder

Kommunen röjer i regel inte snön under dagtid eftersom det rör sig mer folk ute på byn. Under förra veckans snöfall blev snön hopkörd. Några dagar senare kom regn som gjorde att snön blev till slask och frös till. Det är besvärligt att ploga bort den fastfrusna isen i efterhand. Nu när den nya snön har fallit är det viktigt att vi fortsätter röra oss försiktigt.

Vi behöver din hjälp

Ta bort föremål som är i vägen för plogbilen, till exempel hushållssopkärl som ska tömmas. Respektera parkeringsreglerna. Felparkerade bilar försvårar snöröjningen. Som fastighetsägare ansvarar du själv för snöröjningen vid din infart. Vi är tacksamma om du lägger snön på din tomt istället för på gatan eller trottoaren.

Olika aktörer ansvarar för snöröjning och halkbekämpning

Kommunen ansvarar för snöröjning på gång- och cykelvägar, parkeringar, gator och för trottoarer vid hus där kommunen är fastighetsägare. Snöröjning och halkbekämpning av andra trottoarer ansvarar privata fastighetsägare för. Trafikverket ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på Riksväg 13 och 23. Mer information om snöröjning och halkbekämpning finns på kommunens webbsida. 

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.